Trafikksikkerhetsplanen 2021 – 2031 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Eigersund kommune. Planen revideres ved behov. Trafikksikkerhetsarbeid for alle trafikantgrupper er viktige folkehelsetiltak.

Relaterte lenker