Normen fastsetter krav til funksjon og fysisk utforming for alle anlegg, der det stilles krav om plan for utomhusanlegg.

Normen vil være et levende dokument i stadig endring. Det er til en hver tid dokumentet som ligger i lenken under som gjelder.

Normen supplerer regionalplanens og kommuneplanens retningslinjer og bestemmelser for uterom, lekeplasser og grønnstruktur, og innhold i felles uteoppholdsarealer.

Relaterte lenke