Merk at for å bruke kommunale områder til dette, så må det først søkes om leie.

Søknadsskjema

Tenning av bål

Skal bål eller ild være en del av feiringen, så skal Eigersund brann og redning ha melding om dette.