Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brann og redning

brann-og-redning-mannskap-2016.jpgVi driver forebyggende brannvern og opprettholder kontinuerlig beredskap som settes inn ved brannsituasjoner og akutte ulykker, eller ved forurensningssituasjoner i kommunene Bjerkreim og Eigersund. Brannstasjonen i Eigersund er dagbemannet mellom kl. 0730-1500, ut over dette er det vaktordning. Brannstasjonen Vikeså har deltidspersonell, og i tillegg er det etablert et lite depot med slokkemateriell i Ørsdalen som betjenes av frivillige mannskaper.

Siste nyheter

Brannslange som spyler

Bekymringsmelding om brannsikkerhet?

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra om? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Forebyggende

Forebyggende

Det forebyggende brannvernarbeidet skal bidra til å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjoner i Eigersund kommune og Bjerkreim kommune.

Elev på røykdykkerkurs

Beredskap

Beredskapsavdelingens primæroppgaver er å verne liv (mennesker og dyr), helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Brann, ulykke eller akutt forurensing

Telefon: 110


Kontakt

Forebyggende

916 73 307 / 916 73 382 på dagtid 07:30 – 15.00

Feiing og tilsyn

995 69 100 / 959 19 120 / 476 93 257 Dagtid 07:30 – 15:00

Akutte situasjoner

Ring 110

Beredskap

51 46 83 40. Betjent på dagtid mellom 07:30 og 15:00


Besøksadresse

Langholmveien 2 (Kart)
4373 Egersund


Branntips og bekymringsmelding

Branntipset brukes ved omstendigheter av alvorlig karakter som ulovlige boforhold, stor brannfare eller fare for live og helse. Tipsene behandles fortløpende, men skulle forholdene tilsi at det foreligger umiddelbare fare bør 110-sentralen kontaktes på telefonnummer 110. Branntips meldes på Branntips.no