Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brann og redning

brann-og-redning-mannskap-2016.jpgSeksjon brannvern driver forebyggende brannvern og opprettholder kontinuerlig beredskap, som settes inn ved brannsituasjoner og akutte ulykker og/eller forurensningssituasjoner i kommunene Bjerkreim og Eigersund. Brannstasjonen i Egersund er døgnbemannet, mens brannstasjonen på Vikeså er bemannet av deltidspersonell. I tillegg er det etablert et lite depot med slokkemateriell i Ørsdalen som betjenes av frivillige mannskaper.

Siste nyheter

Egersund brannstasjon. Feiing

Feiervesenet

Seksjonen utfører feiing og tilsyn med alle fyringsanlegg i helårsboliger og fritidsboliger i Eigersund etter gjeldende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

Forebyggende

Forebyggende

Det brannforebyggende arbeidet skal bidra til å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon i Egersund og Bjerkreim kommune etter gjeldende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Røykdykker

Beredskap

Beredskapsavdelingens primæroppgaver er å verne liv (mennesker og dyr), helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Radonmålere

Radonmåling

Radon er en aktiv gass som kan gi helseproblemer når gassen konsentreres i inneluft eller i drikkevann. Det er anslått at radon i innemiljøet er årsak til mellom hundre og tre hundre tilfeller av lungekreft i den norske befolkning årlig.

Brann, ulykke eller akutt forurensing

Telefon: 110


Kontakt

Sentralbord 51 46 80 00

Forebyggende 51 46 83 47 / 51 46 83 42

Beredskapsavd. 51 46 83 40

Feiing og tilsyn 995 69 100 / 959 19 120

Utenom arbeidstid 51 46 83 40


Besøksadresse

Langholmveien 17
Egersund


Branntips og bekymringsmelding

Branntipset brukes ved omstendigheter av alvorlig karakter som ulovlige boforhold, stor brannfare eller fare for live og helse. Tipsene behandles fortløpende, men skulle forholdene tilsi at det foreligger umiddelbare fare bør 110-sentralen kontaktes på telefonnummer 110. Branntips sendes på e-post