Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brann og redning

Vi brann-og-redning-mannskap-2016.jpgdriver forebyggende brannvern og opprettholder kontinuerlig beredskap som settes inn ved brannsituasjoner og akutte ulykker eller ved forurensningssituasjoner i kommunene Bjerkreim og Eigersund. Brannstasjonen i Eigersund er døgnbemannet, mens brannstasjonen på Vikeså har deltidspersonell. I tillegg er det etablert et lite depot med slokkemateriell i Ørsdalen som betjenes av frivillige mannskaper.

Siste nyheter

Feier på taket

Feiing og tilsyn av bolig og fritidsbolig

Seksjonen utfører feiing og tilsyn med alle fyringsanlegg i helårsboliger og fritidsboliger i Eigersund etter gjeldende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

Forebyggende

Forebyggende

Det brannforebyggende arbeidet skal bidra til å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon i Egersund og Bjerkreim kommune etter gjeldende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Røykdykker

Beredskap

Beredskapsavdelingens primæroppgaver er å verne liv (mennesker og dyr), helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Brann, ulykke eller akutt forurensing

Telefon: 110


Kontakt

Forebyggende 51 46 83 47 / 51 46 83 42

Beredskapsavd. 51 46 83 40

Feiing og tilsyn 995 69 100 / 959 19 120 / 476 93 257

Utenom arbeidstid 51 46 83 40


Besøksadresse

Langholmveien 17
Egersund


Branntips og bekymringsmelding

Branntipset brukes ved omstendigheter av alvorlig karakter som ulovlige boforhold, stor brannfare eller fare for live og helse. Tipsene behandles fortløpende, men skulle forholdene tilsi at det foreligger umiddelbare fare bør 110-sentralen kontaktes på telefonnummer 110. Branntips meldes på Branntips.no