Feiegebyrer

Feiegebyr Gebyrsats 2023
Hus 434,-
Hytte 521,-

Våre oppgaver

 • Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten for brannvesenet.
 • Informasjon og veiledning

Praktiske opplysninger

 • Eiere av helårsbolig og fritidsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet.
 • Hvis du monterer ny pipe eller ildsted i en bolig som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen.
 • Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din, eller på tekstmelding, dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren.
 • Hvis det ikke er klargjort for feiingenten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies, vil feiingen ikke bli utført.
 • Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig dersom oppsatt tidspunkt ikke passer!

Trygg fyring

Regelmessig feiing av pipe forebygger pipebrann. En ovn full av sot varmer dårlig og andelen karbonmonoksid (CO) i boligen tiltar. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning, uøkonomisk fyring og avgir farlig svevestøv.

De fysiske og kjemiske egenskapene til svevestøvet fra vedfyring har mye å si for hvordan helsen vår påvirkes. Forverring av lungesykdommer som astma og KOLS samt forverring av hjerte-kar sykdommer, er de viktigste bekymringene.

I tillegg til å passe på at pipen blir feiet med jevne mellomrom, og at både pipe og ildsted blir inspisert av feieren, er det en rekke ting du selv kan gjøre for å sørge for at ildstedet ditt er trygt.

 • Ikke bruk tennvæske for opptenning av ovnen: Tennvæske avgir farlige gasser med fare for eksplosjon. Det anbefales å bruke tennbriketter eller egnet opptenningsved.
 • Ikke brenn søppel i ovnen: Plast og avfall må aldri brennes i ildstedet, da dette fører til helseskadelig svevestøv.
 • Fyring om natten: Fyring om natten med for lite trekk kan føre til at gasser i ovnen kan selvantenne. Det er også fare for kullosforgiftning ved feil fyring og mangler ved fyringsanlegget.
 • Tømming av aske: Ved tømming av ovnen må asken bringes ut av huset og settes på et trygt sted uten brennbart underlag, asken må slukkes med vann når den er satt ut. Aske som ikke er slukket kan være varm i hele 2-3 dager etter at den er tatt ut av ovnen.
 • Gassanlegg: Gassanlegg krever regelmessig service og vedlikehold slik at man unngår lekkasje. Ved gasslukt, steng gasstilførselen og ta kontakt med installatør snarest.

Saksbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort.

Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også forskrift om brannforebygging kapittel 2 §6 Kontroll og Vedlikehold av fyringsanlegg.

Lov

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 Brannvesenets oppgaver

Forskrift

Forskrift om brannforebygging