Våre oppgaver

  • Forebyggende avdeling gjennomfører tilsyn av bygg og områder med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter).
  • Saksbehandling i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver.
  • Veiledning og informasjon.
  • Observasjon/deltakelse ved øvelser på skoler, i barnehager, institusjoner osv.
  • Gjennomføring av informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, brannverntiltak og opptreden ved utbrutt brann og andre akutte ulykker.
  • Av årlige prosjekter gjennomføres blant annet brannvernuka og røykvarslerdagen.
  • Praktiske slokkeøvelser med øvelseshenger for bedrifter, skoler, barnehager, lag og foreninger.

Forebyggende avdeling tilbyr øvelser og foredrag etter avtale. Kontakt oss gjerne for prisoverslag og tilgjengelighet.