Hva bør en bekymringsmelding inneholde?

En bekymringsmelding bør alltid inneholde en konkret beskrivelse av hva som gjør deg bekymret. Her er det viktig å være så konkret og beskrivende som mulig. Det er flere forhold som bør skape bekymring hos folk flest og som igjen bør meldes fra om til brannvesenet. De vanligste bekymringene er (listen er ikke uttømmende):

  • Manglende eller blokkerte rømningsveier
  • Feil oppbevaring av brannfarlig vare, væske eller gasser. (Det er blant annet ikke lovlig å oppbevare brannfarlig vare/væske/gass på loft og i kjeller. Dette gjelder også propan-gass som mange har hjemme til oppvarming av gassgrill)
  • Uvettig bruk av ild i naturen
  • Annen brannfarlig aktivitet
  • Brannbilen kommer ikke frem
  • Brann- og byggetekniske mangler (eks. manglende brannalarmanlegg mm.)

Ivareta sin egen brannsikkerhet?

I tillegg kan det være at du er bekymret for noen som du mistenker ikke er i stand til å ivareta sin egen brannsikkerhet. Hvis brannvesenet mottar slike bekymringer, kan vi undersøke om det vil være hensiktsmessig med et hjemmebesøk eller lignende.

Mer info

Brannvesenet jobber hver dag for at å unngå at det begynner å brenne. Hvis det likevel skulle oppstå en brann er det viktig at det ikke betyr tap av menneskeliv eller andre alvorlige konsekvenser. Ved at du bryr deg og følger med, kan du hjelpe brannvesenet i dette arbeidet. Ta kontakt med oss på Branntips.no. Detter er en nasjonal nettside, men alle branntipsene blir sendt direkte til lokalt brannvesen. Er det snakk om en nødsituasjon må du alltid ta kontakt med 110.

Relaterte lenker

Har du andre brannrelaterte spørsmål finner du svaret på mange av disse branntips.no/faq.