All utendørs brenning, unntatt grilling og kaffebål, skal meldes til nødalarmsentral brann før brenning. Det er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. 

Den som skal brenne i Eigersund og Bjerkreim melder dette inn via skjemaet som finnes på rogbr.no under meldinger - melding om utendørs brenning.

Direkte link til skjemaet finnes her.