Beredskapsavdelingen skal bidra til at Eigersund og Bjerkreim er trygge kommuner å leve i. Med kasernert døgnvakt er du ved brann og andre akutte hendelser sikret at hjelpen er på vei så raskt som mulig etter at mannskapet på stasjonen er varslet, hele døgnet.

Beredskapsavdelingens fagområder

Brann og redning

 • Byggningsbrann / Brann i natur / Brann i kjøretøy
 • Mennesker i nød
 • Dyr i nød
 • Røykdykking
 • Begrense skader
 • Søk og overflateredning i sjø, innsjø og elv
 • Livreddende førstehjelp
 • Vannlekkasjer og lensing
 • Båt
  • Branner i bebyggelse langs sjøkant/øyer
  • Båt i nød
  • Drukning

Redningsoppdrag trafikk

 • Livreddende førstehjelp
 • Frigjøring av fastklemte personer
 • Sikring av skadested
 • Farlig gods (vei og jernbane)

IUA – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing

 • Beredskaps- og aksjonsplikt overfor akutt forurensing på land og til sjøs

Listen er ikke utfyllende for beredskapsavdelingens oppgaver. Slik brannvesenet er organisert i dagens moderne samfunn fører til at det stilles store krav til redningsmetoder utover tradisjonell brannslokking. Dette innebærer at alle mannskaper, deltid og fulltid, trener jevnlig på samtlige fagfelt nevnt ovenfor (og noen til) – slik at du som innbygger skal være sikker på at kompetansen hos vaktlagene er god nok når du trenger det som mest.

Når mannskapene ikke er ute på oppdrag er følgende gjøremål prioritert i hverdagen:

 • Fysisk trening og testing
 • Vedlikehold av utstyr, maskiner og utrykningskjøretøy
 • Forebyggende aktiviteter
 • Øvelser / opplæring internt og eksternt
 • Befaringer i slukkedristriket
 • Kurs og kompetanseheving internt og eksternt.

Vaktordning

Eigersund

Beredskapsavdelingen i Eigersund består av 5 heltidsansatte som går dagtid 07.30 – 15.00. Fra 15.00 – 07.30 mandag til fredag og hele helgen er det vaktordning på hjemmevakt som består av 1 utrykningsleder og 3 konstabler. Ved større hendelser blir alle mannskaper utalarmert og kjører til stasjonen i privatbil for videre utrykning.

Alle brannmannskaper, fulltid og deltid, er i beredskap og bærer radio for utalarmering året rundt. For rask utalarmering stilles det krav til bostedsadresse i nærhet til brannstasjonen.

Bjerkreim

Beredskapsavdelingen i Bjerkreim består av deltidspersonell og bærer radio for utalarmering året rundt som bemanner brannstasjonen på Vikeså. Ved større hendelser vil vikeså få bistand fra Egersund, Ålgård eller Gilja.