Om det er ambulansen som skal assistere de som bor eller besøker noen i huset, om det er brenner i huset eller om det er politiet som skal bistå – alle som ikke er lokalkjent i den aktuelle gaten må navigere etter godt synlige nummerskilt for å finne effektivt frem til det riktige huset. Når slik nummer mangler eller ikke er synlig, kan bistand fra nødetatene bli betydelig forsinket.

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 06.10.1997 at husets eier har plikt til å sette opp nummerskilt.

Kommunen har innført rutiner hvor brannvesenet i forbindelse med feiing eller tilsyn kontrollerer at det er satt opp husnummerskilt. Feieren rapporterer nå at svært mange mangler synlige husnummerskilt. De gir eier melding om mangelen, men det tar for lang tid om vi skal vente til feieren har purret på alle om dette.

Nødetatene ønsker å kunne yte god og hurtig service til de som bor i huset uten tap av tid under utrykning. Å sette opp husnummerskilt på huset er et viktig forebyggende tiltak både i tilfelle brann og alle andre akutte hendelser som skulle kunne oppstå i huset. Eigersund brann og redning anmoder derfor om at alle huseiere følger opp kommunestyrets pålegg og monterer godt synlige husnummerskilt på alle bolighus så snart som mulig.