Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lekeplasser og nærmiljøanlegg

Lekeplass-som-er-opprustet.jpgLekeplasser og nærmiljøanlegg

Her er vår temaside for lekeplasser og nærmiljøanlegg. Vi ønsker å gi god informasjon til publikum. Dette er viktig nå som vi står foran en satsning på lekeplassene. Siden utvikles av seksjon vei og utemiljø.

Lekeplass Husabø

Renovering av lekeplasser

Lekeplassen i ditt nabolag trenger å renoveres. Eigersund kommune ved Vei og Utemiljø har opprettet en ordning hvor velforeninger kan inngå driftsavtaler for mindre sandlekeplasser i sitt eget nabolag. Som beboere oppfordrer vi dere til å etablere en velforening å ta ansvar for at sandlekeplassene igjen kan fremstå som «juvelen» i nabolaget.

Skilt på lekeplass

Nytt skilt til våre lekeplasser

Det er viktig for Eigersund kommune at alle skal føle seg velkommen på alle lekeplassene og har derfor laget disse nye skiiltene. Vei og utemiljø gratulerer Langevann velforening med nyrenovert lekeplass, og å være de første som får det nye skiltet hengt opp. Disse skal plasseres på alle nyrenoverte lekeplasser i kommunen.

Oppgradering av lekeplassen innerst i Kløverveien

Oppgradering av lekeplass i Kløverveien

Seksjon vei og utemiljø arbeider for tiden med oppgradering av lekeplassen innerst i Kløverveien. Prosjektet utføres i samarbeid med Kløverveien velforening som skal overta driften av lekeplassen når den står ferdig.

Lekeplass skadbergsanden

Oppgradering av kommunale lekeplasser

Seksjon vei og utemiljø har så langt i år oppgradert flere lekeplasser. Disse har i stor grad blitt totalrenovert og er nå overtatt, eller skal bli overtatt, av velforeninger som kommer til å ha ansvar for vedlikehold og årlig kontroll.

Slitasje på lekeplass

Tilskuddsordning til kommunale sandlekeplasser

Velforeninger som har overtatt ansvar for kommunale sandlekeplasser og inngått driftsavtale med kommunen om dette, kan søke om tilskudd til fornyelse av nedslitt lekeplassutstyr eller annet.
Nedlagt lekeplass

Lekeplasser og nærmiljøanlegg

Eigersund kommune har i dag ansvar for drøyt 115 lekeplasser inkludert uteanlegg ved kommunale skoler og barnehager. En stor del av de eldre lekeplassene har lekeapparat og fallunderlag som ikke lenger tilfredsstiller dagens tekniske krav til sikkerhet og sikkerhetsavstander.