Som beboere oppfordrer vi dere til å etablere en velforening og få ansvar for at sandlekeplassene igjen kan fremstå som «juvelen» i nabolaget.

Når det i dag reguleres nye boligområder, blir de minste lekeplassene, sandlekeplass, overtatt av nabolaget som felles lekeplasser. Det vil si at beboerne som sokner til lekeplassen vil stå som eier og drifter av denne. Større og mer komplekse lekeplasser, kvartalslekeplasser, og nærmiljøanlegg vil fremdeles bli overtatt av kommunen og driftet på vegne av fellesskapet.

Hva forventes det at vi som velforening skal gjøre?

 • At det føres jevnlig tilsyn med lekeplassen, holder arealet ryddig og steller eventuelle busker og plenareal.
 • At lekeplasser og balløkker er åpne for allmennheten.
 • At det en gang i året gjennomføres en hovedkontroll på lekeplassutstyret. Sandlekeplassene har få og enkle lekeapparat som krever enkel kontroll. Det skal blant annet sjekkes at disser og slitedelene er i tilfredsstillende stand, at det er tilstrekkelig med fallsand under dissestativet og at det er nok sand i sandkassen. Denne sjekken skal dokumenters skriftlig på et egenerklæringskjema (link til vedlagt sjekkliste) og sendes til kommunen innen utgangen av mars hvert år.
 • Dersom velforeningen overtar drift av balløkker forventes det at arealet ryddes og holdes i tilfredsstillende stand og at større avvik meldes inn til kommunen. Kommunen vil fortsatt ha ansvar for grusing, slodding og større reparasjoner av gjerder, mål og ballfangernett.
 • At det fortløpende meldes fra om endring av velforeningens kontaktperson.

Hva kan velforeningen forvente av kommunen ved overtakelse?

 • At lekeplassen er i forskriftsmessig stand ved overtakelsestidspunkt og at det gis opplæring i hvordan utstyr kontrolleres.
 • At kommunen, på forespørsel fra velforeningen, gir råd og veiledning.
 • At lekeplassen minst inneholder: ett dobbelt dissestativ, ett vippedyr, en balansebom, en sandkasse og en sittegruppe.
 • At kommunen betaler velforeningens kontingent i et landsdekkende velforbund.
 • Ansvarsforsikring gjennom et landsdekkende velforbund.
 • Velforeningen kan søke kommunen om tilskudd til fornyelse av lekeplassutstyr, fallsand, sandkassesand eller andre tiltak på arealet hvor driftsavtalen gjelder. Størrelsen på tilskuddene og mulighet for å få tildelt tilskudd vil være avhengig av gjeldende budsjett.

Hva gjør vi dersom vi ønsker å overta nabolagets lekeplass?

Ta kontakt med kommunens representant for en befaring og veiledning. Send en e-post til post@eigersund.kommune.no eller ring sentralbordet på telefon 51 46 80 00.

Opprette velforening

Sjekk om det er etablert en velforening som omfatter ditt nabolag. Hvis ikke, prat med naboene, velg et styre og etabler velforeningen i Brønnøysundregistrene. Når dere mottar eget organisasjonsnummer, ta kontakt med kommunen for å inngå en driftsavtale for aktuell lekeplass eller balløkke.

Kontakt

Espen Johannessen
espen.johannessen@eigersund.kommune.no
414 51 074

Relaterte lenker

Eigersund kommune: Temaside for lekeplasser