Miljøavdelingen i StrandgataUtemiljø og veier

Hovedoppgavene er drift, renhold og vedlikehold av gate- og veinett, park- og grøntanlegg, nærmiljøanlegg, utendørs idrettsanlegg, friluftslivsområder og kirkegårder. Målet er å legge til rette for best mulig trafikkavvikling, og å gi plass og tilbud for egenaktivitet og naturopplevelse for flest mulig av kommunens innbyggere.

Tema: Lekeplasser og nærmiljøanlegg

Lekeplass-som-er-opprustet.jpgVi ønsker å gi god informasjon til publikum. Dette er viktig nå som vi står foran en satsning på lekeplassene. Mer..

Tema: Kommunale veier

Jernbaneovergang og vei.jpg Her finner du varige opplysninger om veidrift som omhandler våre kommunale veier i Eigersund. Mer..

 

Lekeplass

Temaside for lekeplasser og nærmiljøanlegg

Her er vår temaside for lekeplasser og nærmiljøanlegg. Vi ønsker å gi god informasjon til publikum. Dette er viktig nå som vi står foran en satsning på lekeplassene. Siden utvikles av seksjon vei og utemiljø.

Brøytejobb i sentrum

Brøyting og vinterberedskapsvakt

Innbyggere som trenger å melde fra om veier som bør  brøyes eller saltes kan ringe eller sende en SMS til kommunens brøytevakt.

Hekk i Hafsøyveien

Trafikkfarlige hekker og busker

Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.

Veinorm for Jæren

Veinorm for Jæren

Veinorm for Jæren er en felles kommunalteknisk norm for bygging av veier i de kommuner som deltar i normgruppen.

Norm For Utomhusanleg

Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland

Norm for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og plasser samt skole- og barnehageanlegg i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Eigersund og Hå

gatelys

Gatebelysning

Eigersund kommune har ansvar for veibelysningen på kommunale kjøreveier og turveier, samt et delansvar for fylkesveier og enkelte strekk på riksveinettet. Det er inngått en driftsavtale med Dalane Energi som har den faglige og praktiske oppfølgingen av anleggene.

Eie

Feilmelding for vei, lekeplass, vann, avløp og anlegg

Eigersund kommune ønsker tips fra publikum når det gjelder problemer med våre veier, lekeplasser, vann- og avløpsanlegg og andre kommunale anlegg

hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

  • Telefon: 51 46 83 09

Driftsbase

Tengsareidveien 3

Administrasjon

Nytorget 9, Lervigsgården

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

Ansatte:

Leif Terje Aamodt
Rådgiver natur og friluftsliv - 51 46 83 23

Gunnar Henrik Blum
Fagarbeider - 48894485

Ingvar Eikeland
Spesialarbeider - 40436519

Anne-Torill Helland
Formann vei og utemiljø - 95844630

Gunnar Herveland
Spesialarbeider - 91116817

Terje Hetland
Håndv./fagarb. - 91312128

Espen Hyggen
Rådgiver Vei/ Trafikksikkerhet - 51 46 83 29

Kirkegården Kirkegården
- 40436519

Anne Margrethe Larsen
Fagarbeider - 47465158

Morten Netland
Håndv./fagarb. - 51 49 33 29

Torfinn Nygård
Håndv./fagarb. - 40021281

Jone Omdal
Vei og utemiljøsjef - 51 46 83 09

Ivar Slethei
Spesialarbeider - 99505208

Arne Magnar Sleveland
Håndv./fagarb. - 41575320

Paul Nielsen Tønnessen
Håndv./fagarb. - 48222731

Kay Urdal
Spesialarbeider - 95224664

Terje Vatland
Håndv./fagarb. - 95807841

Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt
Vakthavende - 95127987

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
122Kb   2015-08-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
89Kb   2010-10-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
214Kb   2015-08-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
93Kb   2015-07-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
58Kb   2015-07-06