Det kan for eksempel søke om tilskudd til følgende formål:

  • Fornyelse av nedslitt lekeplassutstyr.
  • Nytt lekeplassutstyr som faller inn under funksjonen til sandlekeplasser.
  • Oppruste lekeplassarealet, inkludert gjerder.
  • Innkjøp av varig grøntstruktur (ikke sommerblomster etc)
  • Utskifting/supplering av fallunder og sandkassesand.

Størrelsen på tilskuddet vil avgjøres etter vurdering, antall søknader og gjeldende budsjett for denne ordningen. Kravet for å kunne få tilskudd er at foreningen har utført hovedkontroll og levert egenerklæring for inneværende år.

Søknadsfrist er 15. april hvert år.

Kontaktinformasjon

Søknad kan sendes på e-post til post@eigersund.kommune.no eller som papirpost til: Eigersund kommune, Teknisk avdeling ved seksjon vei og utemiljø, postboks 580, 4379 Egersund. Søknad merkes: «Søknad om tilskudd til kommunal sandlekeplass».