Når dere har inngått en avtale med Eigersund kommune vil lekeplassen bli renovert. Det er nå veldig kort ventetid for å få renovert lekeplassen deres de første som tar kontakt vil få renovert lekeplassen i 2019. Bildene viser to eksempel på lekeplasser som nylig er renovert.

Lekeplass ved LangevannHer kan du se hvordan dere kan gå frem for at nabolaget selv kan få kontroll på sin lekeplass.

Kontakt

Trenger du mer informasjon, ta kontakt med Prosjektleder for Lekeplasser Espen Johannessen