Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-Tjenesten

Ansatte i PPT august 2023PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging på grunnskolens område. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Alle kommuner skal ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den er lovpålagt etter Barnehageloven § 19c og Opplæringsloven § 5-6.


Barn synger i Egersund sentrum

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Barnehage i Eigersund

Henvisningskriterier

Når barn/elever blir henvist til PP-tjenesten skal det legges til grunn at barnehagene/skolene selv har gjort et stykke arbeid for å løse eller avhjelpe de vansker eller problemer barnet har. I tillegg forventes det at den kartlegging som barnehagen/skolen selv kan utføre er gjort og vedlagt henvisningen. Vanligvis er det barnehager/skoler som henviser i samarbeid med foresatte. Foresatte og elever kan også ta kontakt selv, eller de kan henvende seg gjennom lege eller helsestasjon.

Kontakt

Telefontider resepsjon

  • Mandag 07:00 - 12:00
  • Tirsdag 07:00 - 12:00
  • Torsdag 07:00 - 11:30
  • Fredag 07:00 - 11:15

Digitalpost

Sendes til PP-tjenestens organisasjonsnr: 973 854 194

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Ansatte:

Detaljert kontaktinfo her.

Evy Ann Øglend
Spesialpedagog - 94881128

Sandra Øgrey
PP-rådgiver - 98816869

Arna Audenby
Spesialpedagog - 99083011

Erle Sofie S. Daling
PP-rådgiver - 48954058

Janne Iren Håkull
Spesialpedagog - 99279898

Lisbeth Haugen
PP-rådgiver - 47977480

Gunhild Hogstad
PP-rådgiver - 90566665

Kristine Johannessen
Førstesekretær - 45713981

Marie Bore Kaasa
Leder - 93239969

Anita Glenne Kallhovd
Psykolog - 48954035

Via Therese S. Moen
PP-rådgiver - 48954053

Alena Poshlyakova
Rådgiver - 99081250

Silje Todnem
Logoped - 45877325