Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-Tjenesten

Ansatte i PPTPP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging på grunnskolens område. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Alle kommuner skal ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den er lovpålagt etter Barnehageloven § 19c og Opplæringsloven § 5-6.

Barn synger i Egersund sentrum

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Barnehage i Eigersund

Henvisningskriterier

Når barn/elever blir henvist til PP-tjenesten skal det legges til grunn at barnehagene/skolene selv har gjort et stykke arbeid for å løse eller avhjelpe de vansker eller problemer barnet har. I tillegg forventes det at den kartlegging som barnehagen/skolen selv kan utføre er gjort og vedlagt henvisningen. Vanligvis er det barnehager/skoler som henviser i samarbeid med foresatte. Foresatte og elever kan også ta kontakt selv, eller de kan henvende seg gjennom lege eller helsestasjon.

Kontakt

  • Tlf: 51 46 82 70
  • Faks: 51 46 81 09
  • E-post

Digitalpost

Sendes til PP-tjenestens organisasjonsnr: 973 854 194

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Ansatte:

Detaljert kontaktinfo her.

Evy-Ann Øglend
Spesialpedagog - 51 46 82 17

Sandra Øgrey
PP-rådgiver - 51 46 82 55

Janne Iren Håkull
Spesialpedagog - 51 46 82 14

Gunhild Hogstad
PP-rådgiver - 51 46 82 13

Hilde Kristin Holmen
- 51 46 82 12

Kristine Johannessen
Førstesekretær - 51 46 82 70

Marie Bore Kaasa
Leder - 51 46 82 72

Anita Glenne Kallhovd
Psykolog - 51 46 82 50

Via Therese S. Moen
PP-rådgiver - 51 46 82 53

Tove Larsson Palmquist
Logoped - 45877325

Hildur S. Thorsen
Spesialpedagog - 51 46 82 15

Torill Waldeland
Spesialpedagog - 51 46 82 54