Målgruppe

Barn og unge i førskole- og grunnskolealder i Eigersund kommune. Tilbudet gjelder barn og unge som har behov for hjelp på grunn av ulike språk og talevansker som for eksempel språklydsfeil, stemmevansker eller brudd i talerytmen (stamming).

Saksgang og fremgangsmåte

Forespørsel om logopedhjelp kan komme fra foreldre, barnehage, skole eller helsestasjon. Det er laget egne skjema for henvisning til logoped og disse skal underskrives av foreldre.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Søknadsbehandling

Ventetiden kan variere noe men vanligvis tar logopeden kontakt innen en måned etter henvisning. I perioder med stor pågang kan henvisningen bli satt på venteliste.

Ansvarlig for tjenesten

For mer informasjon om logopedtjenesten ta kontakt med PP-Tjenesten.