Møtesekretær for politiske utvalg - Eigersund kommune Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møtesekretær for politiske utvalg

Møtesekretær for politiske utvalg skal yte service til kommunens folkevalgte, og har sekretærfunksjon for kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg, levekårsutvalget, utvalg for samfunnsutvikling, valgstyret og Eigersund Næring og Havn KF. 

Kommunestyret i oktober 2023

Det er møtesekretæren som, på vegne av utvalgsleder, utfører det praktiske arbeidet med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, innkalling av varamedlemmer, protokoll med mer.

Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, kan du finne disse på vår politiske portal, har du andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte møtesekretæren. Faglige spørsmål om enkelt saker må rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er saksbehandler, kan du på side en øverst i alle politisk saksforelegg se hvem som er saksbehandler, ellers kan veiledningstorget hjelpe deg frem til rette vedkommende.

Møtesekretær er en del av kommuniksjon.

 

Relaterte dokumenter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse Dato
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
15Kb   2010-04-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
14Kb   2011-11-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
53Kb   2019-12-10
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
20Kb   2010-04-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
135Kb   2024-02-19

 

Eigersund kontrollutvalg

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg med en avgjørende rolle i kommunens egenkontroll. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av kommunens ressurser. Kontrollutvalget kan beskrives som kommunestyrets redskap i å sikre innsyn og kontroll med kommunens virksomhet.

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat er administrasjon for kontrollutvalgene i Sør-Rogaland. På deres nettsider finner du opplysninger om kontrollutvalgene, møtepapirer og så videre. Se hjemmesiden til Eigersund kontrollutvalg. Saksdokumenter og møter finner du her.

Kontakt

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhusets 4 etasje
Bøckmans gate 2