Reglement

print.png email  .png
Kommunevåpen for Eigersund kommune

Dette er en oversikt over ulike reglement for Eigersund kommune. Merk at alle reglementene er digitalt signerte av sekretariatsleder. Dette er en bekreftelse på at reglementet er korrekt iht politiske vedtak. Dersom den elektroniske utgaven er endret av andre, vil dette i såfall fremgå av den elektroniske signaturen.

Har du spørsmål, kan du kontakt politisk sekretariat på telefon 51 46 80 23 eller til  politisk.sekretariat@eigersund.kommune.no

Barnevern

Kultur

Økonomi

Politiske reglement

Alkoholpolitiske reglement

Diverse reglement

Betalingsregulativ

Interkommunale reglement, direktiv, forskrifter

Oppfølging av gravide arbeidstakere

Oppfølging av sykemeldte

 

Opprettet 6. april 2010 av Sem Hadland. Oppdatert 8. juni 2018