Permisjon

Personalpolitiske reglement

Internkontroll, kvalitet- og forbedringsarbeid

Barnevern

Økonomi

Politiske reglement

Alkoholpolitiske reglement

Diverse reglement

Betalingsregulativ

Interkommunale reglement, direktiv, forskrifter

Oppfølging av gravide arbeidstakere

Oppfølging av sykemeldte