Delegeringsreglement

Personalpolitiske reglement

 

Informasjonsikkerhet og personvern

 

Tekniske tjenester

 

Informasjon, innsyn og sosiale medier 

 

Skole

 

Økonomi

  

Oppfølging av sykemeldte

 

Permisjon

Internkontroll, kvalitet- og forbedringsarbeid

Barnevern

Økonomi

Politiske reglement

Alkoholpolitiske reglement

Diverse reglement

Betalingsregulativ

Interkommunale reglement, direktiv, forskrifter

Oppfølging av gravide arbeidstakere