Delegeringsreglement

Personalpolitiske reglement

 

Informasjonsikkerhet og personvern

 

Tekniske tjenester

 

Informasjon, innsyn og sosiale medier 

 

Skole

 

Økonomi

  

Oppfølging av sykemeldte

 

Permisjon

 

Internkontroll, kvalitet- og forbedringsarbeid

 

Barnevern

 

Økonomi

 

Politiske reglement

 

Alkoholpolitiske reglement

 

Diverse reglement

 

Betalingsregulativ

 

Interkommunale reglement, direktiv, forskrifter

 

Oppfølging av gravide arbeidstakere