Har du spørsmål, kan du kontakt politisk sekretariat på telefon 51 46 80 23 eller til  politisk.sekretariat@eigersund.kommune.no

Barnevern

Økonomi

Politiske reglement

Alkoholpolitiske reglement

Diverse reglement

Betalingsregulativ

Interkommunale reglement, direktiv, forskrifter

Oppfølging av gravide arbeidstakere

Oppfølging av sykemeldte