Kommunen sine offisielle bygg

 • Rådhuset
 • Lundeåne Bo- og Servicesenter
 • Kjerjaneset Bo- og Servicesenter
 • Eigerøy skole
 • Husabø Skole
 • Rundevoll Skole
 • Grøne Bråden Skole
 • Helleland Skole
 • Hellvik Skole
 • Lagård Bo- og Servicesenter
 • Lagård Skole

Andre kommunale flaggstenger

Kommunen har i tillegg andre flaggstenger som ikke defineres som offisielle flaggstenger. Dette er flaggstenger som brukes ved ulike arrangementer. I tillegg til mobile flaggstenger, finnes slike bla på Torvet og ved Egersundshallen. All bruk av slike flaggstenger skal godkjennes av kommunen.

På offisielle flaggdager

Det skal alltid flagges på offisielle bygg.

Andre flaggdager

 • Byens bursdag, 18. juli 1798: Det flagges alltid på Rådhuset.
 • Ved konfirmasjoner
 • Ved arrangementet Stavanger på skeivå, eller tilsvarende arrangement i Eigersund kommune: Det flagges med Regnbueflagget
 • Ved høytidelige og festlige anledninger i kommunen sin regi: Det flagges der arrangøren ønsker etter avklaring og godkjenning med seksjon bygg- og eiendom.
 • Den internasjonale holocaustdagen 27.01: Det flagges med Statsflagget ved Rådhuset.
 • Nordens dag 23.03: Det flagges med Statsflagget ved Rådhuset.
 • Minnedagen for ofrene på Utøya: Det flagges med Statsflagget ved Rådhuset.
 • FN-dagen 24.10: Det flagges med Statsflagget ved Rådhuset.
 • Ved offisielle besøk fra medlemmer av kongehus og utenlandske statsoverhoder: På Rådhuset, kommunen sine bygninger langs ruten besøket ferdes og andre steder kommunedirektøren bestemmer.
 • Ved andre anledninger: Det flagges på Rådhuset ved de tilfeller Kongen, Regjeringen eller Fylkesmannen ber om det. Kommunesdirektøren avgjør om flagging skal skje ved andre av kommunen sine offisielle bygg.

Relaterte dokumenter