Søknadsskjema

 

Alkoholforskriften

Det følger av alkoholforskriften kapittel 6 at alle bevillingshavere skal betale et årlig bevillingsgebyr til kommunen.

Etter forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) plikter bevillingshaver ved årsskifte å innberette faktisk omsatt mengde alkohol i året som har gått og forventet omsatt mengde for inneværende år.

Kommunen foretar etterberegning, det vil si at bevillingshaver med høyere omsetning enn forventet kan bli etter fakturert og bevillingshaver med lavere omsetning kan få ettergitt deler av gebyret. Uavhengig av omsetning betales det både for salgs-/skjenkebevilling et årlig minimumsgebyr.

Ved eventuelle opphør/salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelig omsetningstall foreligger.  

Retningslinjer for skjenking

Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer ble godkjent 15.6.20 og blir publisert her. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål og annet, ta kontakt med Dag Marcus Egaas.