• Skjenkebevilling for enkelt anledning

  Hvis du skal ha et arrangement som er åpent for allmenheten, i lokaler uten skjenkebevilling, eller utendørs, må du søke om skjenkebevilling for én enkelt anledning. Dette gjelder for eksempel ulike arrangementer som konserter, festivaler, teater og show, med varighet på inntil 4 dager. Det kan søkes om bevilling til alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.

  Søknadsfrist: minimum 3 uker før arrangementsstart.

  Gebyr er 380,- kroner (lovfestet bebyr). Ved stor omsetning vil det bli sendt ut faktura basert på innrapportert antall liter øl, vin og eventuelt brennevin.

  Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning (åpent arrangement)

 • Ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap

  Hvis du skal ha et lukket arrangement på et sted som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol, eller du leier lokaler hvor utleier også er involvert i andre deler av selskapet, må du søke om ambulerende skjenkebevilling. Ambulerende skjenkebevilling er aktuelt for bryllup, konfirmasjon, jubileum og lignende selskaper. Ambulerende skjenkebevilling kan ikke søkes dersom deltakere er invitert gjennom annonser, plakater, Facebook eller andre sosiale medier. I slike tilfeller skal det søkes om skjenkebevilling for én enkelt anledning. Det kan innvilges alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og 3.

  Søknadsfrist er minimum 3 uker før arrangementsstart.

  Gebyr er 380 kroner (lovfestet bebyr). Ved stor omsetning vil det bli sendt ut faktura basert på innrapportert antall liter øl, vin og eventuelt brennevin.

  Søknad om ambulerende skjenkebevilling (lukket arrangement)

 • Når er bevilling ikke nødvendig?
  • Du trenger ikke søke om bevilling for arrangement hjemme hos deg selv.
  • Du trenger ikke søke om bevilling hvis arrangementslokalet allerede har alminnelig skjenkebevilling. Da må bevillingshaver være ansvarlig for skjenkingen, og det er ikke tillatt med medbrakt alkohol.
  • Det kan serveres alkohol uten bevilling i et leid lokale, når en privatperson arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, og alkoholserveringen foregår uten betaling. Merk at utleier da ikke kan stå for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet. Merk også at dette kun gjelder alkoholservering innendørs, og at alkoholservering på utendørsarealer i tilknytning til serveringslokalet kan være bevillingspliktig.
  • Alkoholservering som det ikke tas betalt for, kan foregå uten bevilling, når den som driver eller er ansatt i en virksomhet benytter virksomhetens lokaler til eget bruk til sluttet selskap. Varene må være privat innkjøpt, og bevillingshaver må kunne godtgjøre dette.

Hovedside for serverings- salgs- og skjenkebevillinger.