Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kurs og ressurser

Det er Rogaland brann og redning som ivaretar Eigersund kommunes ansvar for å tilby alle søkere muligheten for å ta etablererprøve (kunnskapsprøve i serveringsloven) og kunnskapsprøve i alkoholloven, både for skjenkebevilling og salgsbevilling.

Rogaland brann og redning har samlet all relevant informasjon her.

 • Internkontroll

  Det er strenge krav til internkontroll etter alkoholloven for både salgs og skjenkesteder som skal sikre at det er et kjent system blant alle som håndterer alkoholholdig drikke. Internkontrollsystemet skal sikre at salgs/serveringsstedet overholder kravene i alkoholloven m/forskrift og skal synliggjøre at stedet er kjent med disse. 

  Det følger av alkoholforskriften § 8-3, annet ledd at internkontroll innebærer at bevillingshaver skal:  

  - Ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten.  
  - Sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll. 
  - Ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt.  
  - Ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten.  
  - Ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp i avvik.  
  - Foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen.  

  Minimumskrav til dokumenter som må være samlet en plass :  

  - Alkoholloven  
  - Alkoholforskriften 
  - Bevillingsvedtaket
  - Dokumentsasjon på at ansatte har fått opplæring i alkoholloven for eksempel opplæringsplaner- og rutiner eller referat fra personalmøter hvor opplæring er gitt 
  - Eventuelle kommunale retningslinjer 
  - Dokumentasjon styrer/stedfortreder har bestått kunnskapsprøven (anbefales tilgjengelig)
  - Guide for IK- alkohol (anbefales tilgjengelig)
  - Organisasjonkart/stillingsbeskrivelser/vaktlister som viser hvem som har ansvar for oppgaver knyttet til alkohol for eksempel, liste over hvem som har hovedansvaret hvis styrer/stedfortreder ikke er til stede (anbefales tilgjengelig)

  Minimumskrav til rutiner som stedet må ha skriftlig  

  Utgangspunkt i mest sentrale delene av regelverket nemlig at ikke salg/skjenking mindreårige, ikke salt/skjenking åpenbart påvirket og ikke salg/skjenking utover salgs- og skjenketider utover salgs- og skjenketidene.  
  - Rutine for: Kartlegging av utfordringer og beskrivelser av tiltak 
  - Be om legitimasjon i i tvilstilfeller 
  - Hindre at mindreårige får skjenket alkohol av andre gjester 
  - Hindre overskjenking 
  - Hindre åpenbart påvirkede personer adgang til stedet 
  - Bortvisning av åpenbart påvirkede personer, herunder hjelpeplikten 
  - Hindre at det nytes medbrakt i skjenkelokaler eller at det drikkes alkohol i salgslokaler  
  - Sikre overholdelse av salgs- og skjenketidene  
  - Informere kommunen om endringer av driften herunder eierskifte og skifte av styrer og  
  - Hva gjør stedet når brudd på regelverket oppstår 
  - Hvem har ansvar for internkontrollssystemet  
  - Regelmessig gjennomgang av internkontrollsystemet

Ressurser

Relaterte lenker

Hovedside for serverings- salgs- og skjenkebevillinger


 

2023

Avsluttende prøve i Ansvarlig vertskap

Veiledningstorget har startet et prøveprosjekt sammen med et av byens skjenkesteder, der ansatte kan ta den avsluttende prøven på veiledningstorget etter å ha tatt det digitale ansvarlig vertskapskurset. Andre bevillingsselskaper er selvsagt også velkomne til å komme. 

Adult people at conference listen to woman speaker providing lec

Ansvarlig vertskapskurs våren 2023

Den 6. mars fra kl. 16:30-21:00 arrangeres det Ansvarlig vertskapskurs i regi av Eigersund kommune sammen med skjenkekontrollen ved Rogaland brann og redning. Politiet deltar også. Påmeldingen er nå stengt, men ved spørsmål kan kommunen kontaktes på mail: bevilling@eigersund.kommune.no

Teamwork is a key to success.

Dialogmøte med skjenkenæringen

Eigersund kommune inviterer til dialogmøte med skjenkenæringen i Eigersund, torsdag 30. mars kl. 13-15. Dersom møtet er av interesse for deg, men du ikke har mottatt møteinnkalling kan du sende en epost til astrid.elisabeth.joergensborg@eigersund.kommune.no.