Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dokumentsenter

Julebyen-og-varber-2018-2.jpgInformasjon er en av de viktigste ressursene for kommunen, og dokumentsenteret har det overordnede faglige arkivansvaret for kommunens informasjons- og dokumentasjonsforvaltning

Dokumentsenteret skal sikre at dette gjøres på en god og sikker måte i henhold til gjeldende regelverk. Kursvirksomhet, rutineutvikling og arkivfaglig rådgivning overfor saksbehandler og ledere er viktige verktøy for å oppnå dette målet.

Dokumentsenteret har også ansvaret for den daglige driften og utviklingen av kommunens sak/- arkivsystem WebSak. WebSak muliggjør felles arkivering av kommunens dokumentproduksjon, og bidrar til at kommunen ivaretar sine lovpålagte oppgaver i henhold til blant annet regler om arkiv og offentlighet. På den måten skal det sikres at kommunen og dens prosesser er åpne og gjennomsiktige, samtidig som den enkeltes personvern blir ivaretatt.

Postlister

Postlister

Oppdatert postliste med søk etter dato, tittel eller avsender.

Be om innsyn

Hvordan be om innsyn

Innsyn er en rettighet du har. Det trengs ikke noen begrunnelse for å be om innsyn. Det er heller ikke nødvendig å oppgi navn for å få innsyn. Det kan f.eks gjøres via en anonym e-postadresse. 

Klage på innsyn

Klage på avslag på innsyn

Her finner du informasjon om hvordan du kan klage dersom du har fått avslag på innsyn i et dokument i Eigersund kommune.

Hustegning med fasade

Vårt historiske eiendomsarkiv er tilgjengelig digitalt

Vårt historiske eiendomsarkiv har vært på en luftetur til Danmark, nærmere bestemt Esbjerg. Der besøkte det Dansk Scanning sine lokaler for å bli digitalisert. Arkivet omfatter byggesaker, deling, seksjonering, vann og avløp og landbruk fram til 2007.

Kontakt

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 4 etg
Bøckmans gate 2


Ansatte:

Kjersti Friestad
Konsulent
Marius Raugstad
Leder - 40921262

Mariell Stapnes
Konsulent - 40604018