Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Formannskapet

Informasjon om formannskapets ansvarsområde, medlemmer og varamedlemmer, samt oversikt over møter som er spilt inn på video.

Formannskapet i møte

Møtekalender og dokumenter

Formannskapet i Eigersund

Formannskapet ledes av ordfører, varaordfører er nestleder. Som eneste utvalg, må alle medlemmer (11) og varamedlemmer i formannskapet også være medlem av kommunestyret. For de partiene som er representert i formannskapet, er det vanlig at de har sin gruppeleder som representant i utvalget.

Formannskapets saker

 • Økonomi, budsjett og regnskap
 • Personal
 • Organisasjonsspørsmål
 • Næringssaker, inklusiv turisme og havnesaker
 • Eiendomsforvaltning
 • Skatt
 • Beredskap

Kommunestyret har gitt formannskapet myndighet, jf. kommunelovens § 13 Utvidet myndighet i haste-saker, til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet utvalg, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle det aktuelle utvalget.

Formannskapet er også kommunens særskilte klagenemnd og avgjør alle klagesaker der det ikke er andre klageinstanser, f.eks barnehageopptak, enkelte forurensingssaker mv. Unntaket er klagesaker innen parkering som har sin egen klageinstans.

 • Medlemmer og varamedlemmer 2023 ‐ 2027

  Arbeiderpartiet

  • Beate Kydland
  • Mari Skaara Omdal
  • Bjørnar Stapnes
  • Kari-Anne Bergøy (1. vara)
  • Tom Rune Sleveland (2. vara)
  • Tove Løyning (3. vara)
  • Odd Stangeland (4. vara)
  • Elin Adsen Kvåle (5. vara)

  Fremskrittspartiet

  • May Helen Hetland Ervik
  • Roald Eie
  • Morten Øglend (1. vara)
  • Mariann Seglem (2. vara)
  • Svein Erik Hansen (3. vara)

  Høyre

  • Anja Hovland
  • Knut Sirevåg
  • Lise Ravneberg (1. vara)
  • Iselin Grøsfjeld Skogen (2. vara)
  • Kjell Vidar Nygård (3. vara)
  • Jenny Kvilhaug Tuen (4. vara)

  Industri- og næringspartiet

  • Arnt Olav Sivertsen
  • Steffen Vindheim (1. vara)
  • Olga Merete Østerbø (FrP) (2. vara)

  Kristelig Folkeparti

  • John Mong
  • Hilde A. S. Gunvaldsen (1. vara)
  • Kenneth Pedersen (2. vara)

  Senterpartiet

  • Kari J. Melhus
  • Sigmund Slettebø (1. vara)
  • Frank Leidland (H) (2. vara)

  Sosialistisk Venstreparti

  • Halvor Thengs
  • Gunnar Kvassheim (V) (1. vara)
Ordfører og varaordfører i formannskapet

Formannskapet 15. juni 2023

Møtet ble kun tatt opp til kl 1030. Møtet ble da flyttet til stort møterom i Lervigsgården. 

Møtet kan ses direkte her og som opptak i etterkant.