Møtekalender og dokumenter

Møtekalender og dokumenter

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Formannskapet 2019 - 2023 - medlemmer og varamedlemmer.pdf

Formannskapet i Eigersund

Formannskapet ledes av ordfører, varaordfører er nestleder. Som eneste utvalg, må alle medlemmer (11) og varamedlemmer i formannskapet også være medlem av kommunestyret. For de partiene som er representert i formannskapet, er det vanlig at de har sin gruppeleder som representant i utvalget.

Formannskapet er hovedutvalg for saker innen

  • Økonomi, budsjett og regnskap.
  • Personal.
  • Organisasjonsspørsmål.
  • Næringssaker, inklusiv turisme og havnesaker.
  • Eiendomsforvaltning.
  • Skatt.
  • Beredskap.

Kommunestyret har gitt formannskapet myndighet, jf. kommunelovens § 13 Utvidet myndighet i haste-saker, til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet utvalg, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle det aktuelle utvalget.

Formannskapet er også kommunens særskilte klagenemnd og avgjør alle klagesaker der det ikke er andre klageinstanser, f.eks barnehageopptak, enkelte forurensingssaker mv. Unntaket er klagesaker innen parkering som har sin egen klageinstans.

Eldre dokumenter fra møter 2010 - 2013..