Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

HR / HMS

HR / HMS bistår med lederstøtte, personalforvaltning og overordnet arbeidsgiverstrategi innenfor HR, Human Resources, herunder alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og «avvikling» av menneskelige ressurser. Fagområdet har også rådgivningsansvar for overordnet HMS - helse, miljø og sikkerhet.

Jobbe hos oss

Ledige stillinger - Interne stillinger

Vårt reglement

Foto: Arne Ove Østebrøt

Velkommen som ansatt

For at vi i best mulig grad skal kunne ivareta deg som nyansatt i Eigersund kommune, har vi samlet relevant informasjon vedrørende ditt ansettelsesforhold. Her finner du også skjema som du må fylle ut for at vi skal kunne utbetale din lønn.

Temamøte

Temamøter om sykefravær 2024

Eigersund kommune og NAV inviterer ledere, tillitsvalgte og verneombud til temamøter om sykefravær og nærværsarbeid.

Logo for GAT

Innføring av ny tidregistrering (Gat)

Eigersund kommune vil i fra midten av september innføre digital tidregistrering i form av systemløsningen Visma Gat Ressursstyring. Dette skal innføres for alle arbeidsplasser, med unntak av skoler og turnusbaserte arbeidsplasser i helse og omsorg. Les mer hva det betyr for deg som både leder og ansatt.

recruitment-g3fa52fffd_1280

Ansettelser og tilbudsbrev

For å sikre kvalitet ved rekruttering av nye arbeidstakere, vil vi her redegjøre for nødvendige opplysninger som må følge ansettelsesbrevet. Denne artikkelen er relevant for deg som leder som skriver ansettelsesbrev, eller for merkantilt personell eller HR-ansatte som gjør denne oppgaven på vegne av leder.

Hender

Foreldrepermisjon

Skal du ut i permisjon ved fødsel og adopsjon må du melde din leder om tidspunkt for foreldrepermisjon i god tid. Varsel om permisjonstidspunkt skjer på eget skjema.

infant-gb34bdfd8c_640

Amming og permisjon

I ny hovedtariffavtale gjeldende fra 01.05.2022 er det vedtatt nye retningslinjer når det gjelder rett til permisjon ved amming.

To figurer som snakker sammen

Retningslinjer fleksitid

Administrasjonsutvalget har vedtatt reviderte retningslinjer for kollektiv fleksibel arbeidstid (fleksitid). Hensikten med revideringen var å klargjøre rammene for ansattes arbeidstid i tråd med lov og avtaleverk. De nye retningslinjene er ikke ment som en innskrenking av rettigheter og plikter, men en tydeliggjøring av disse. Formålet med retningslinjene er at ansatte i Eigersund kommune skal vernes for belastning ved å arbeide for mange timer, og ha mulighet for fleksibilitet i roligere perioder.

Sommerferie

Ferie - Avvikling og utbetaling

Feriefritid (også kalt ferie) og feriepenger er regulert  i ferieloven og hovedtariffavtalen. Det finnes en rekke bestemmelser avhengig av din situasjon og vi ønsker her å redegjøre for de mest vanlige spørsmål rundt dette emnet.

Telttur med sekk

Lokal avtale for overnattingsturer

28. mars 2022 ble det inngått lokal avtale om hvordan vi gjennomfører og godtgjør ansatte som reiser på leirskole og overnattingsturer i Eigersund kommune. 

e-post

E-signering av ansettelsesdokumenter

Eigersund kommune vil sende deg dokumenter til signering pr. e-post. Vi har utarbeidet en veileder som viser hvordan dette i praksis skal løses.

Kritikk

Varsling av kritikkverdige forhold

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til noen skal kan gjøre noe med det. Eigersund kommune oppfordrer deg som ansatt til å melde i fra dersom det er forhold ved arbeidsplassen som oppleves som kritikkverdige. 

Fyret_drone

Tillitsvalgte og uttalerett

Tillitsvalgte har rett til å uttale seg om tilsetting til stillinger etter hovedavtalens bestemmelser. For å sikre dette er de gitt en utvidet tilgang til søkeropplysninger i vår rekrutteringsløsning, herunder også utvidet søkerliste

parken-i-sol

Studentlønn

Eigersund kommune tilbyr ansatte under utdanning innen helsefaglige, sosialfaglige eller pedagogiske fag studentlønn.

Turistinfo-Vannbassengene

AKAN: Rus og avhengighet

Eigersund kommune ønsker å ha et bevisst forhold til rusmiddelbruk og avhengighet. Vårt mål er å hjelpe med å forebygge og håndtere rus og avhengighet i arbeidslivet.

Eksponering

Eksponeringsregister

Eigersund kommune skal føre register over arbeidstakere som blir utsatt for visse helseskadelige forhold. Det er den enkelte arbeidstaker eller leder ved arbeidsplassen som er ansvarlig for å sikre registrering av eksponeringen.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelser

Det skal regelmessig gjennomføres medarbeiderundersøkelser i Eigersund kommune for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø etter de krav som er fastsatt i arbeidsmiljøloven.

Avtale

Arbeidsreglement

Arbeidsreglementet for Eigersund kommune regulerer arbeidsforholdet, sammen med gjeldende lover, tariffavtale og andre bestemmelser. Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Eigersund kommune og er forpliktende.

Blå himmel

Hvordan holde jobbintervju

Målet med et jobbintervju er å kartlegge søkeres egenskaper og kvalifikasjoner. For å få et riktigst mulig inntrykk, må du forberede deg godt, planlegge spørsmål og eventuelle caser.

HTA

Beregning av lønnsansiennitet

KS hovedtariffavtale (HTA) legger grunnlag for hva som skal beregnes ved fastsetting av ansattes lønnsansiennitet. For å få godtgjort tidligere arbeidserfaring må forholdene dokumenteres med attester.

Blå himmel over Eigersund

Arbeidstakers medvirkning

Medbestemmelse fra arbeidstakerne i Eigersund kommune er organisert gjennom vernetjenesten og tillitsvalgtordningen. Mer informasjon om fagforeninger og ditt verneombud finner du her.

Sentrum før jul

Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Kommunens IA-mål skal underbygge dette målet.

Bedriftshelsetjeneste

Vår bedriftshelsetjeneste

Eigersund kommune har avtale med Avonova (tidligere Stamina Helse) om leveranse av bedriftshelsetjenester. Avtalen skal sikre bistand i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Kontakt din nærmeste leder hvis du her behov for bistand av vår bedriftshelsetjeneste.

KS-læring

KS Læring

Eigersund kommune bruker den digitale kursplattformen KS Læring. Her finner du mange relevante nettkurs, og du kan melde deg på aktuelle kurs og arrangement.

insurance-gc7fd164d7_1280

Dine forsikringer som arbeidstaker

Som arbeidstaker i Eigersund kommune er du forsikret ved yrkesskade, fritidsulykke eller ved dødsfall i yrkesaktiv alder; gruppelivsforsikring.

Sammen for alle

Arbeidsmiljøutvalget

Referater fra avholdte møter i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Utvalgets hovedfunksjon er å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen.

Trening

Treningsavtaler for ansatte

Eigersund kommune har inngått avtale med lokalt treningssenter for rabattert treningsavtale. Vi oppfordrer alle kommunale ansatte om å benytte seg av dette tilbudet.

Turveien til Hellvik

Reglement

En oversikt over de viktigste rutiner som gjelder for HR og HMS.

Kontakt

Organisasjon og læring

Hilde Fosse Nilson
Fagleder digitalisering - 99569053

Arild Sandstøl
Kommunalsjef - 97692405

HR/HMS

Anja Marie Olsen Dversnes
Saksbehandler - 98838879

Elin Aase Hadland
Konsulent lønn - 94023089

John Huse
HR rådgiver - 90284476

Therese Kvinlaug
Konsulent lønn - 47455389

Ragnhild Langfeldt
HR rådgiver - 47792638

Ida Mydland Jacobsen
Rådgiver - 41647678

Eva Sirevåg
HR rådgiver - 45617401