Arbeidsreglement

Arbeidsreglementet for Eigersund kommune regulerer arbeidsforholdet, sammen med gjeldende lover, tariffavtale og andre bestemmelser. Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Eigersund kommune og er forpliktende. Det er derfor viktig at du er kjent med innholdet i dette. Reglementet finner du i sin helhet her: Arbeidsreglementet.

Opplysninger om kontonummer, pårørende og tidligere arbeidserfaring

For at vi skal kunne utbetale lønn til deg er vi avhengig av å få ditt kontonummer ved bruk av eget skjema. I samme skjema må du også fylle ut informasjon om pårørende og du kan legge ved attester og vitnemål slik at vi får beregnet din lønnsansiennitet korrekt. Skjema finner du her: Opplysninger ved ansettelse.

Dersom du ønsker mer informasjon om hva som kan medberegnes i din lønnsansiennitet, finner du mer informasjon om dette i egen artikkel: Beregning av lønnsansiennitet.

Vi har også egne retningslinjer for deg som student innen helsefaglig, sosialfaglig eller pedagogisk høyere utdanning. Hvis dette er aktuelt for deg kan du lese mer om dette her: Studentavlønning.

Politiattest

Hvis din stilling krever politiattest må du selv søke om dette digitalt på politiets nettsider. Vedlagt ditt ansettelsesbrev følger et dokument fra oss ("Bekreftelse på formål") som du legger ved søknaden om politiattest. Dersom du ikke har fått dette tar du kontakt med nærmeste leder. For stillinger som krever gyldig politiattest må du levere inn denne før tiltredelse.

Helseerklæring

For ansatte som skal arbeide med barn, syke eller pleietrengende, må egenerklæring om helse fylles ut. Dette skjema vil kartlegge om du kan utgjøre en fare for overføring av smittsom sykdom i ditt arbeid. Skjema finner du her: Egenerklæring helse.

Introduksjonskurs for nyansatte

Vi har også utarbeidet et introduksjonskurs for nyansatte som vi gjerne ønsker at du gjennomfører. Kurset er en del av den digitale kursplattformen KS læring og du må opprette bruker der før du kan gjennomføre kurset. Mer informasjon og veiledning finner du her: KS læring.

Permisjoner i arbeidsforholdet

Når det gjelder permisjoner i ansettelsesforholdet er dette regulert i internt permisjonsreglement: Permisjonsreglementet.