Slik forbereder du deg til intervjurunder

Les søknad og CV godt i forkant

Kom forberedt til intervjuet og les gjennom CV og søknad i forkant. Hvis du begynner å lese søkers innleverte dokumenter i intervjuet får du en stresset kandidat og gir et inntrykk av at du ikke opplever søkeren som viktig.

Sett av noen minutter til small-talk

Bruk litt tid på å fortelle hvem dere er, samt hva slags stilling dere nå ønsker å besette. Bruker du litt tid på å få en relasjon til kandidat, vil du få mer utfyllende svar i intervjuet som følger.

Hva bør du spørre om?

For å sikre lik behandling av søkerne og en mest mulig målrettet kartlegging av kandidaten, bør du bruke tid på å skreddersy en intervjumal. Spørsmålene må gjenspeile hva du faktisk krever i utlysningsteksten, både når det gjelder formell kompetanse og personlig egnethet. Eigersund kommune har utarbeidet en generell intervjumal. Denne kan brukes som et utgangspunkt når du utarbeider din egen for den enkelte stilling.

Generelle anbefalinger for spørsmål til kandidatene:

  • Skriv ned hva du ønsker å få svar på forhånd. Gjerne noe som kandidaten selv nevner i søknadsteksen eller CV-en
  • Still oppfølgingsspørsmål der du er i tvil om hva kandidaten mener. Ikke hold deg 100 prosent til forhåndsplanlagte spørsmål/intervjumal
  • Be kandidaten komme med eksempler. Sier jobbsøkeren at han eller hun er god til å samarbeide, be om at de utdyper og kommer med eksempler
  • Gjenta gjerne svarene kandidaten har gitt som en oppsummering, og for å sjekke at du har forstått hva han eller hun vil frem til. Da får kandidaten en sjanse til å rette opp dersom du har misforstått
  • Husk å notere underveis. Da kan du gå tilbake å stille oppfølgingsspørsmål til emner du vil vite mer om

Referanseintervjuet

En generell anbefaling er å innhente minimum to referanser pr. kandidat som vurderes aktuelle for stillingen. Også ved referanseintervju er det viktig å følge prinsippene nevnt over. Det er også utarbeidet en egen mal for referanseinnhenting som et utgangspunkt for intervjuet.