Rutine for medvirkning ved rekruttering

For å sikre tillitsvalgtes medvirkning i rekrutteringsprosessen er de gitt tilgang i vår rekrutteringsløsning (Webcruiter). tillitsvalgtes tilgang innebærer at de vil kunne ha innsyn i og mulighet til å uttale seg om:

  • Stillingsannonsen med kvalifikasjonskravene før den er endelig publisert
  • Full CV for alle søkere med grovsortering av arbeidsgivers vurderinger
  • Utvidet søkerliste ved behov (se egen veiledning)

Tilgang til rekrutteringer styres av hvilke organisasjoner som er aktuelle basert på de kvalifikasjonskrav som foreligger for stillingen. Forbund som har medlemmer på tvers av profesjoner og utdanningsnivå (eksempelvis Fagforbundet og Delta), vil ha tilgang til alle rekrutteringer.

Kommunens ansettelsesreglement gir mer informasjon om rekrutteringsprosessen og ansvarsfordeling.