Arbeidsreglement - Eigersund kommune

Eigersund kommune har utarbeidet eget arbeidsreglement gjeldende for alle arbeidstakere i kommunen. Reglementet gjelder så langt det ikke kommer i strid med gjeldende lover, tariffavtale eller andre bestemmelser som er bindende for Eigersund kommune.

Ved å signere din arbeidsavtale er du også forpliktet til å gjøre deg kjent med og etterleve de bestemmelser som er gjeldende i kommunens arbeidsreglement. Reglementet i sin helhet finner du her: Arbeidsreglement.