Nytt reglementet gjelder for ansatte i Eigersund kommune som bruker mobil tjenestetelefon hvor arbeidsgiver eier abonnementet og omfatter bruk av mobiltelefon som medarbeider tar med seg hjem fra arbeid etter arbeidstidens slutt.

Reglementet beskriver hvilke kostnader arbeidsgiver dekker i forbindelse med anskaffelse og bruk av mobiltelefon og mobilabonnement, og hvilke kostnader den ansatte må dekke selv. Det gis ikke kompensasjon for bruk av eget mobilabonnement. 

En mobiltelefon og/eller et abonement som er betalt av arbeidsgiver kan benyttes både til jobb og privat. 

Eigersund kommune sin rammeavtale for telefoni skal som hovedregel benyttes. Dersom det er tjenstlig behov(ikke privat) for en annen leverandør, skal dette forelegges IKT leder for behovsvurdering. 

All kjøp av mobiltelefon og abonement skal skje gjennom kommunen sin innkjøpsløsning. Mer informasjon her: Reglement for tjenestetelefon.pdf.