Hovedområder som BHT skal bistå med:

  • Risikokartlegging for å definere behov for videre ivaretakelse knyttet til utvikling/forbedring av arbeidsmiljø
  • Deltakelse i utvalg og møter
  • Ergonomi
  • Sykefraværsarbeid
  • AKAN-arbeid
  • Arbeidsrelaterte konsultasjoner
  • Telefonrådgivning relatert til arbeidsmiljøspørsmål for ledere og ansatte
  • Yrkeshygienisk bistand, for eksempel ved kartlegging av inneklima, støy og kjemikalier
  • Byggeprosjekter. Tidlig i planleggingsfasen
  • Kurs og opplæring relatert til HMS

Kontaktinformasjon til bedriftshelsetjenesten finner du her.

Eigersund kommune og bedriftshelsetjenesten skal årlig utarbeide samarbeidsplan som vil gjenspeile kommunens satsingsområder og mål for året. Gjeldende plan finner du her: Samarbeidsplan 2022.