Under finner du også referater for AMU sortert etter tjenesteområde. Mer informasjon om utvalgets oppgaver.


Hovedarbeidsmiljøutvalget

AMU for helse og omsorg

AMU for kultur og oppvekst

AMU for teknisk

AMU for samfunnsutvikling

AMU for kommunikasjon, organisasjon og læring samt finans og analyse