PowerPoint

Dette er malen som skal brukes av ansatte i Eigersund kommune. Filen ligger her MAL PowerPoint - oktober 2020.pptx. Last ned ved å klikke knappen "Åpne" og så "Åpne i PowerPoint". Du finner opplæring her.

Mal for PowerPoint

Bilder fra Egersund og Eigersund

Trenger du illustrasjoner fra Egersund og Eigersund kommune, så ta kontakt med Sem Hadland på kommunikasjon.

Fotos fra Iegersund

Bakgrunnsbilder

Her kan du laste ned Eigersund kommune sine bakgrunner for Microsoft Teams eller som skrivebordsbakgrunn. Klikk på bildet du ønsker, last ned og lagre på din PC. Hvordan du endrer bakgrunnsbildet i Teams kan du se på YouTube her.

Lys bakgrunn Mørk bakgrunn Skrivebordsbakgrunn Bakgrunn mørk

Kommunevåpen

Eigersund kommunes sterkeste visuelle element er kommunevåpenet. Dette et strengt heraldisk symbol som det ikke er anledning til å gjengi i andre former, fasonger eller farger enn det som reguleres av kommunens forskrift. Kommunens reglement for bruk av våpen og flagg regulerer også strengt av hvem og hvordan kommunevåpenet brukes. Les mer i profilprogrammet.

Kommunevåpen vanlig

Transperent GIF

Kommunevåpen vanlig

Format JPG

Kommunevåpen vanlig

 CMYK EPS

Kommunevåpen gull

PMS m/ gull EPS

Illustrasjoner

Illustrajonene er i en oppløsning slik at de kan brukes i enkle brosjyrer, trykksaker og annonser

Sammen for alle Sammen for alle Sammen for alle Sammen for alle Sammen for alle

Signatur for e-post

Vi ønsker at alle skal ha like signaturer i sin e-post. En enkel bruksanvisning for hvordan dette endres finner du her

Profilprogram

Eigersund kommune har som mål å framstå som en moderne og effektiv organisasjon med produkter og tjenester av høy kvalitet. Dette profilprogrammet er utarbeidet for å sette enkelte regler og grenser for hvordan kommunen skal profileres.

Ikon - profilprogram

Brosjyrer og trykksaker

Trenger dere bilder, fotos, brosjyrer, plakater eller annet til din avdeling så er det bare å ta kontakt med Sem Hadland.