Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lederportal

Eigerøy fyr

Oppfølgingsplaner for sykemeldte

Oppfølgingsplaner for sykemeldte skal nå lages på nav.no. Oppfølgingsplaner for sykemeldte har frem til nå blitt utarbeidet etter en mal i Websak. Dette har blant annet krevd at diverse opplysninger om arbeidstakeren må fylles inn manuelt i oppfølgingsplanen, den må printes ut for å signeres, og til slutt sendes fysisk til dokumentsenteret.

Faktura

Faktureringsbetingelser

Betalingsfristen skal utgjøre fri leveringsmåned pluss 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt.

Sammen for alle

Arbeidsmiljøutvalget

Referater fra avholdte møter i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Utvalgets hovedfunksjon er å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen.

Kommunestyrepapirer

Tidsfrister for politiske saker

Frister for oppmelding og innlevering av politiske saker for saksbehandler, kommunalsjef og kommunedirektør med dato og klokkeslett.

Kommunevåpen

Maler

Kommunevåpen i diverse format, bilder og illustrasjoner,  samt mal for PowerPoint.