Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansattportal

Lovdata PRO

Nå har du tilgang til Lovdata PRO

Eigersund kommune har tegnet abonnement på Lovdata PRO. Her finner du oppdaterte rettskilder og juridiske verktøy på nett. Dette gir alle ansatte tilgang til tjenesten.

Eigerøy fyr

Reglement

En oversikt over ulike reglement for Eigersund kommune.

Bibliotek

Dine forsikringer som arbeidstaker

Som arbeidstaker i Eigersund kommune er du forsikret ved yrkesskade, fritidsulykke eller ved dødsfall i yrkesaktiv alder; gruppelivsforsikring.

Sammen for alle

Arbeidsmiljøutvalget

Referater fra avholdte møter i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Utvalgets hovedfunksjon er å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. Mer informasjon om utvalgets oppgaver.

Under finner du også referater for AMU/Kvalitetsutvalg pr. tjenesteområde.

Kommunevåpen

Maler

Kommunevåpen i diverse format, bilder og illustrasjoner,  samt mal for PowerPoint.

Spire

FRAM

FRAM er et prosjekt som gjennomfører og understøtter vår strategi og visjon «Sammen for alle».

Varberg i grønt

Bruk frisklivssentralen for å forebygge

Kommunalt ansatte kan nå bli henvist til frisklivssentralen av sin leder, som et tiltak for å forebygge og følge opp sykefravær. Det er ingen deltakeravgift når en blir henvist fra leder.