Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansattportal

Lovdata PRO

Nå har du tilgang til Lovdata PRO

Eigersund kommune har tegnet abonnement på Lovdata PRO. Her finner du oppdaterte rettskilder og juridiske verktøy på nett. Dette gir alle ansatte tilgang til tjenesten.

Bibliotek

Dine forsikringer som arbeidstaker

Som arbeidstaker i Eigersund kommune er du forsikret ved yrkesskade, fritidsulykke eller ved dødsfall i yrkesaktiv alder; gruppelivsforsikring.

Kommunestyrepapirer

Tidsfrister for politiske saker

Frister for oppmelding og innlevering av politiske saker for saksbehandler, kommunalsjef og kommunedirektør med dato og klokkeslett.

Sammen for alle

Arbeidsmiljøutvalget

Referater fra avholdte møter i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Utvalgets hovedfunksjon er å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen.

Kommunevåpen

Maler

Kommunevåpen i diverse format, bilder og illustrasjoner,  samt mal for PowerPoint.

Varberg i grønt

Bruk frisklivssentralen for å forebygge

Kommunalt ansatte kan nå bli henvist til frisklivssentralen av sin leder, som et tiltak for å forebygge og følge opp sykefravær. Det er ingen deltakeravgift når en blir henvist fra leder.