Hva finner jeg på Lovdata PRO?

Lovdata PRO gir tilgang til over 150 rettskilder, herunder

 • Forarbeider og stortingsdokumenter.
 • Rundskriv og uttalelser.
 • Rettsavgjørelser.
 • Diverse instrukser.
 • Faglige merknader til regelverk og avgjørelser.
 • Historiske versjoner av gjeldende lover og forskrifter.

Flere av disse er knyttet direkte til konkrete lover og paragrafer. Det betyr at du lett kan finne for eksempel rundskriv eller rettsavgjørelser knyttet til en bestemt paragraf.

Samtidig inneholder Lovdata PRO nyttige funksjoner, som blant annet

 • Varslinger om endringer i regelverk og nye rettsavgjørelser.
 • Mulighet til å skrive personlige «gule lapper» til lover, forskrifter, enkeltparagrafer og avgjørelser.
 • Mulighet for å dele informasjon med kollegaer.

Hvordan logger jeg meg inn på Lovdata Pro?

For å logge deg inn på Lovdata PRO, må du først opprette en bruker. Det gjør du ved å gå til innloggingssiden.

Bruk følgene påloggingsinformasjon første gang:

 • Brukernavn: 15031
 • Passord: 3m6yx2

Deretter registrerer du deg med din kommunale e-postadresse (dittnavn@eigersund.kommune.no) og et personlig passord, som blir inngangsporten til Lovdata Pro.

Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til sin egen personlige bruker.

Hvordan bruker jeg Lovdata PRO?

På lovdata finner du kurs og opplæring, hjelpetekster og hjelpevideoer.

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med Marius Raugstad.