Frisklivssentralens tilbud passer for deg som ønsker å endre levevaner, eller lære å leve med helseutfordringer. Hos oss kan du få hjelp til blant annet i å komme i gang med fysisk aktivitet, endre kostholdsvaner, slutte med tobakk, og få hjelp til å håndtere belastninger som du har i livet privat eller på arbeid.

Henvisning fra leder

Som leder har en nå muligheten til å prate med sine ansatte om frisklivssentralens tilbud, og tilby deltakelse som et tiltak for å forebygge og følge opp sykefravær.

Henvisning til frisklivssentralen foregår ved at leder tar kontakt med frisklivssentralen, og gir kontaktinformasjon til vedkommende som ønsker å benytte seg av tilbudet. Derfra tar frisklivssentralen direkte kontakt med henvist person for å avtale tidspunkt for helsesamtale. 

Frisklivssentralen tilbyr

  • Helsesamtale
  • Individuell veiledning
  • Langtidsoppfølging
  • Frisklivstrening (gruppebasert)
  • Bra mat kurs (gruppebasert)
  • Snus- og røykeslutt (gruppebasert)
  • Kurs i mestring av belastning (gruppebasert)

Tilbudet hos frisklivssentralen starter og avsluttes  alltid med en helsesamtale. I den første helsesamtalen gjør vi en kartlegging av utfordringer og behov, og lager mål og plan for deltakelse på frisklivssentralen.

Frisklivssentralen på nett

Se sentralens tilbud og kontaktinformasjon her.