Arbeidsmiljøloven stiller krav om føring av register for arbeidstakere som blir utsatt for spesifikke helseskadelige forhold. Krav om register gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det skadelige forholdet og til sykdom eller skade viser seg.

Hvilke type eksponeringer som skal føres i registeret fremkommer i egen forskrift og intern rutine. Lukkede systemer hvor arbeidstakerne ikke blir eksponert medfører ingen krav om register. Bedriftshelsetjenesten kan bistå i vurderinger av hvilke arbeidstakere som skal være registrert.

Arbeidstaker som blir eksponert for arbeidsmiljøforhold som krever registrering skal selv registrere dette i registeret og melde fra til leder. Dersom arbeidstaker er forhindret fra å føre dette selv inn i registeret, skal leder gjøre det på vegne av arbeidstaker.

Registrering i eksponeringsregisteret gjøres her.

Merk: Coronavirus SARS-CoV-2 blir kategorisert som type 3 virus, og da skal de ansatte som blir smittet i jobbsammenheng inn i kommunens eksponeringsregister.