Hva er Visma Gat Ressursstyring?

Visma Gat Ressursstyring (Gat) er en systemløsning som skal bistå leder med bemanningsplanlegging og personalstyring. Den vil også sikre korrekt håndtering av arbeidstid og lønn, herunder også riktig håndtering av kommunens vedtatte fleksitidsreglement for ansatte som er i denne målgruppen.

Systemløsningen innebærer også en egen selvbetjeningsportal for ansatte. Her vil du som ansatt ha full oversikt over planlagt arbeidstid, avspasering, ferie og fravær. Her kan du som ansatt også søke på ledige vakter og føre fravær, merarbeid eller mer. Har du fleksibel arbeidstid er det ansattportalen du bruker til å registrere arbeidstiden din digitalt.

Systemløsningen vil være tilgjengelig via app eller egen datamaskin på jobb. Et eksempel på bruk av Gat ser du her: Visma Gat kundecase.

Hvem er Gat aktuell for?

Eigersund kommuen vil innføre Gat for alle arbeidsplasser i kommunen, med unntak av skoler og turnusbaserte arbeidsplasser i helse og omsorg. Disse har egne systemløsninger for føring av arbeidstid og fravær. I tillegg vil løsningen være tilgjengelig for Eigersund parkering og Eigersund næring og havn.

Når vil endringen skje fra?

Innføringen er på nåværende tidspunkt i et prosjekt sammen med Visma hvor grunndata og systemløsningen gjøres klar til iverksetting. Prosjektet ledes internt av HR/HMS i tett samarbeid med IKT og lønn. 

I august og begynnelsen av september vil aktuelle ressurspersoner i kommunen gjennomgå opplæring med Visma. Produksjonsstart er satt til 15. september, men prosjektet vil ikke avsluttes før 15. desember. I denne perioden vil vi gradvis innrullere aktuelle arbeidsplasser i systemløsningen og sikre de opplæringaktiviteter som anses nødvendige. Mer informasjon om dette kommer.

MinGat

MinGat er de ansattes portal. Her vil en blant annet få oversikt over arbeidstid, feriesaldo og en vil kunne levere egenmelding. Ansatte som har tilgang til MinGat vil finne et skrivebordsikon på sin kommunale PC.

For å logge på MinGat hjemmefra klikk her
Dersom du trenger engangspassord for å logge inn bes du kontakte nærmeste leder.

GatGo

GatGo er en app for de ansatte. Her vil en få oversikt og tilgang til det grunnleggende som finnes i MinGat. Ettersom egenmelding, velferdspermisjon og sykt barn krever at en fyller ut en dokumentasjonsdel, støtter appen foreløpig ikke registrering av disse typene fravær.