Oppfølgingsplaner for sykemeldte skal lages på nav.no

Oppfølgingsplaner for sykemeldte har frem til september 2020 blitt utarbeidet etter en mal i Websak. Dette har blant annet krevd at diverse opplysninger om arbeidstakeren må fylles inn manuelt i oppfølgingsplanen, den må printes ut for å signeres, og til slutt sendes fysisk til dokumentsenteret.

www.nav.no er det et eget valg for å lage oppfølgingsplaner for sykemeldte arbeidstakere. Da hentes nødvendig informasjon om den ansatte automatisk, og oppfølgingsplanen kan sendes digitalt til arbeidstakeren for signering. Signeringen skjer digitalt, og den signerte oppfølgingsplanen blir tilgjengelig på nav.no. Det er også mulig å gjøre endringer på oppfølgingsplaner her.

Disse muligheten for fullelektronisk håndtering har medført at vi har tatt bort malen for oppfølgingsplan i Websak, og bruker i stedet for nav.no.

Relaterte dokumenter

Mål og handlingsplan - inkluderende arbeidsliv.pdf

Veiledning til bruk av oppfølgingsplan - "Oppfølgingsplanens innhold"

Arkivering av oppfølgingsplan

Oppfølgingsplanen blir ikke arkivert på nav.no, og de er tilgjengelig kun en begrenset tid. Det er derfor viktig at du som leder overfører oppfølgingsplanen til aktuell personalmappe, med tanke på videre oppfølging og eventuelle fremtidige krav om dokumentasjon.

Steg-for-steg veileder

Veileder for å overføre oppfølgingsplan til personalmappe, finner du ved å kllkke på denne linken, som viser steg-for-steg hvordan du

  • Oppretter en oppfølgingsplan på nav.no
  • Overfører oppfølgingsplanen til personalmappen
  • Reviderer/endrer en eksisterende oppfølgingsplan

Spørsmål?

  • For spørsmål knyttet til oppfølging og tilretteleggingstiltak, ta kontakt med HR/HMS

For spørsmål knyttet til arkivering, kontakt dokumentsenteret på dokumentsenter@eigersund.kommune.no