Avtalen gjelder for gjennomføring av overnattingsturer eller delvis bemannet leirskole som en del av grunnskoleopplæringen, jf. opplæringsloven § 13-7 (b) og kompetansemål i kroppsøvingsfaget. 

Utgangspunktet for avtalen er SGS 1010 som gjelder reise med pasient/klient/bruker/elev, men med lokale tilpasninger. 

Avtalen kan leses i sin helhet her.