Eigersund kommune har egen IA-gruppe som skal arbeide systematisk og målrettet for å sikre et inkluderende arbeidsliv. Som en del av dette arbeidet utarbeides det årlig IA-mål som legger føringer for hvilke satsingsområder som skal prioriteres. IA-mål for gjeldende år finner du her.

Det viktigste arbeidet finner sted på den enkelte arbeidsplass, der arbeidsgiver (leder), arbeidstakere og plasstillitsvalgt/verneombud samarbeider for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass.

Mer informasjon og gode verktøy i arbeidet finner du her: