Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelse

HelseFolkehelsearbeidet skal bidra til god helse og bedre levekår i befolkningen. Folkehelse er et vidt begrep som favner forebyggende helsearbeid, tekniske tjenester, planarbeid, oppvekstsvilkår, kulturtilbud med mer. Samhandlingsreformen med ny folkehelselov har gitt kommunene et forsterket ansvar i folkehelsearbeidet, og dette arbeidet er et mål for all offentlig politikk.

Eigersund kommune inngår i et samarbeid med Rogaland fylkeskommune og de andre kommunene i Rogaland om: Partnerskap for folkehelse. Partnerskapet skal blant annet legge til rette for erfaringsutveksling og kompetanseheving der de ulike aktørene kan få innspill og veiledning til lokale tiltak og arbeidsmetoder.

Folkehelsekoordinator skal være pådriver og lede kommunens folkehelsearbeid, samt være med i de konkrete tiltakene, der det er aktuelt.

Relaterte lenker

Ansatte

Emma Roaldsen-Skadberg
Frisklivsveileder - 45729316

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Lerviksgården 4. etasje
Nytorget 9
4370 Egersund