Kommunestyret har i sak 086/13 vedtatt Folkehelseplan for Eigersund kommune 2014-2017. Planen er oppbygd slik at handlingsplanen skal revideres årlig når det gjelder generelle folkehelsetiltak som vil ha egen tiltaksliste og der Folkehelseforumet er sentrale.

Kommunens visjon – Sammen for alle – er i så måte en fin ledestjerne for alt politisk og administrativt arbeid. Folkehelseplan for Eigersund kommune har status som fagplan / temaplan og er retningsgivende for sekstorens arbeid og prioriteringer i perioden.

Relaterte dokumenter