Tjenester

Produksjonstilskudd som beskrevet her. Bygdeutviklingsmidler (BU) søkes fortløpende. Spesielle tiltak i kulturlandskapet (SMIL) og næringstiltak i skogbruket (NMSK), søkes fortløpende. Tilskudd til skogsbruksveier, søkes fortløpende. Spesielle landbruksrelaterte låneordninger, søkes fortløpende. Avløsertilskudd ved sykdom, søkes fortløpende.

Kommuneplan

Statistikk og utvikling for landbruk i Eigersund og Sokndal.

Planer

Aktuelle lenker

Skjema

Diverse skjema fra Statens landbruksforvaltning

Kart

Lover og forskrifter

Flere filer

Landbruksdirektoratet