Hovedoppgavene til landbrukskontoret er å iverksette lokalt den til enhver tid gjeldende landbrukspolitikk levert av storting og regjering. Landbrukskontoret er førstelinje for behandling av lovsaker og søknader og kontroll i henhold til virkemidlene i landbrukspolitikken, og skal gi service og veiledning i forhold til disse oppgaver. Landbrukskontoret skal bidra til næringsutvikling og i planarbeid.

Tilskudd

Statistikk og utvikling i landbruket

Planer

Aktuelle lenker

Skjema

Diverse skjema fra Statens landbruksforvaltning

Kart

Lover og forskrifter