I Dalane er det Odd Sigmund Skregelid, Birger Røyland, Marit Brevik og Tore Malmei som er med i veterinærvaktordningen. Disse arbeider hver for seg på dagtid, men utenfor vanlig arbeidstid har de felles vakt.

Vaktordning

De har vakt en kveld og natt hver i uka samt en helgevakt hver i måneden. I en periode på 2 månader om våren er det to veterinærer på vakt, dvs at de har vakt annenhver kveld/natt og helg. De henviser til hverandre utenom normal arbeidstid iflg vaktliste som er sett opp av vaktansvarlig Odd Sigmund Skregelid.

Kontakt

  • Vakt utenom arbeidstid 51 45 21 65

Marit Brevik har ett vaktnummer 51 45 21 65 som man kan ringe til. Det fungerer som et vaktnummer etter arbeidstid. Klokka 16:00 - 8:00 hver ukedag og i helgene blir dette nummeret koblet til den som har vakt.

  • Odd Sigmund Skregelid 975 47 367
  • Birger Røyland 416 19 649
  • Marit Brevik 951 41 920
  • Tore Malmei 900 59 222

Dyreklinikkene

Eigersund Dyreklinikk og Dalene Dyreklinikk har ikke vakt. Det er kun når veterinærer som er tilknyttet en av disse klinikkene har vakt, at dyr kan få en utvidet undersøkelse på en klinikk etter 16:00 og i helgene.

I Rogaland er det ellers tre store klinikker som bytter på å ha offentlig vakt for smådyr. Disse er Tu Dyreklinikk, Hinna Dyreklinikk og Sandnes Dyreklinikk.