Eigersund kommunene er ansvarlig for veterinærvaktordningen i Dalane. Dette gjelder akutt hjelp for produksjonsdyr, hest, smådyr og kjæledyr i helger og etter 16:00 på hverdager.

Kontakt i arbeidstiden

I Dalane er det Marit Brevik, Tore Malmei, Maren Ommundsen Tuen og Linda Koldal Stenbakk som er med i veterinærvaktordningen. Disse arbeider hver for seg på dagtid, men utenfor vanlig arbeidstid har de felles vakt. Innringingstid for oppdrag på hverdager er i tidsrommet 08:00 - 09:00.

Tore Malmei
Tore Malmei
900 59 222

Maren Osmund Tuen
Maren Ommundsen Tuen
958 99 462

Marit Breivik
Marit Brevik
951 41 920

Linda Koldal Stenbakk
Linda Koldal Stenbakk
908 97 372

Portretter: Dalane Tidende

Vakter

Det er firedelt vaktordning i Dalane kommunene ti måneder i året. 

Fra medio mars til medio mai er det todelt vakt. Dalane vaktområde deles da i Bjerkreim og Egersund som ett område og Helleland, Lund og Sokndal som ett område.  

Kontakt utenom arbeidstid

Vakt utenom arbeidstid er 51 45 21 65. Det fungerer som et vaktnummer etter arbeidstid. Klokka 16:00 - 8:00 hver ukedag og i helgene blir dette nummeret koblet til den som har vakt.

Vakttelefon for Helleland, Lund og Sokndal i medio mars til medio mai er 94 82 13 83.   

Dyreklinikker

Eigersund Dyreklinikk og Dalene Dyreklinikk har ikke vakt. Det er kun når veterinærer som er tilknyttet en av disse klinikkene har vakt, at dyr kan få en utvidet undersøkelse på en klinikk etter 16:00 og i helgene.

I Rogaland er det ellers tre store klinikker som bytter på å ha offentlig vakt for smådyr. Disse er Tu Dyreklinikk, Hinna Dyreklinikk og Sandnes Dyreklinikk.