Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalget har erstattet det tidligere kommuneplanutvalget.

Utvalg for samfunnsutvikling i Eigersund kommune

Møtekalender og dokumenter

Saksdokumenter og møtekalender i vår møtemodul.

 • Medlemmer og varamedlemmer 2019 ‐ 2023

  Arbeiderpartiet

  • Odd Stangeland (Ordfører)
  • Bente Gravdal (gruppeleder)
  • Tove Helen Løyning (1. vara)
  • Kurt Sæstad (2. vara)

  Høyre

  • Leif Erik Egaas (varaordfører)
  • Anja Hovland (gruppeleder)
  • Geirulf Vasvik (1. vara)
  • Lilly R. Brunell (2. vara)

  Fremskrittspartiet

  • May Helen Hetland Ervik (gruppeleder)
  • Roald Eie (1. vara)
  • Hanne Christine Berg (Høyre) (2. vara)

  Kristelig Folkeparti

  • John Mong (gruppeleder)
  • Solveig Ege Tengesdal (1. vara)
  • Kenneth Pedersen (2. vara)

  Senterpartiet

  • May Sissel Nodland (gruppeleder)
  • Sigmund Slettebø (1. vara)
  • Kari Johanne Melhus (2. vara)

  SV - Sosialistisk Venstreparti

  • Halvor Østerman Thengs (gruppeleder)
  • Kristin Fardal Hovland (1. vara)
  • Martin Liland (2. vara)

  Venstre

  • Øyvind Misje  (gruppeleder)
  • Johan Aakre (1. vara)
  • Heidi Nassehi (2. vara)

  Utvalgsleder planteknisk utvalg

  • Kjell Vidar Nygård (Høyre)
  • Tove Helen Løyning (nestleder PTU) (Vara)

  Utvalgsleder levekårsutvalg utvalg

  • Beate Kydland (AP)
  • Hanne Christine Berg (nestleder LKU) (Vara)