Møtekalender og dokumenter

Saksdokumenter og møtekalender i vår møtemodul.

Medlemmer og varamedlemmer

Arbeiderpartiet

 • Odd Stangeland (Ordfører)
 • Bente Gravdal (gruppeleder)
 • Tove Helen Løyning (1. vara)
 • Kurt Sæstad (2. vara)

Høyre

 • Leif Erik Egaas (varaordfører)
 • Anja Hovland (gruppeleder)
 • Geirulf Vasvik (1. vara)
 • Lilly R. Brunell (2. vara)

Fremskrittspartiet

 • May Helen Hetland Ervik (gruppeleder)
 • Roald Eie (1. vara)
 • Hanne Christine Berg (Høyre) (2. vara)

Kristelig Folkeparti

 • John Mong (gruppeleder)
 • Solveig Ege Tengesdal (1. vara)
 • Kenneth Pedersen (2. vara)

Senterpartiet

 • May Sissel Nodland (gruppeleder)
 • Sigmund Slettebø (1. vara)
 • Kari Johanne Melhus (2. vara)

SV - Sosialistisk Venstreparti

 • Halvor Østerman Thengs (gruppeleder)
 • Kristin Fardal Hovland (1. vara)
 • Martin Liland (2. vara)

Venstre

 • Øyvind Misje  (gruppeleder)
 • Johan Aakre (1. vara)
 • Heidi Nassehi (2. vara)

Utvalgsleder planteknisk utvalg

 • Kjell Vidar Nygård (Høyre)
 • Tove Helen Løyning (nestleder PTU) (Vara)

Utvalgsleder levekårsutvalg utvalg

 • Beate Kydland (AP)
 • Hanne Christine Berg (nestleder LKU) (Vara)