Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Legevakttjenesten er en del av helsetjenesten i Eigersund kommune. Legevakten er et tilbud til alle som oppholder seg i kommunen. Kveld, natt og helg er legevakttjenesten et samarbeid mellom kommunene Eigersund, Sokndal, Bjerkreim, samt Heskestad og Ualand i Lund. Legevaktens funksjon er å gi hjelp ved akutte skader eller sykdom kveld, natt, helg og andre fridager.

Telefonnummer for legevakten

Legevakta utenom åpningstid på legekontora, ring legevaktsentralen for Jæren og Dalane, 116117. Tar også imot telefonhenvendelser til legevakt fra innbyggere i Egersund på dagtid. Legevakta gir og øyeblikkelig hjelp til turister, personer som ikke har fastlege i Egersund og til personer som oppholder seg midlertidig i Dalane.

På dagtid på hverdager ringer du fastlegen eller daglegevakt

Dersom man ønsker kontakt med lege i tidsrommet 08.00 til 16.00, skal man alltid ringe til sin fastlege. Fastlegen tar også imot pasienter med «akutte» oppståtte, eller forverring av kjente sykdommer. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, skal han eller hun opplyse hvem som er vedkommende sin vikar. Man skal deretter kontakte vikaren. Fastlegene har innrettet sin praksis slik at de kan være vikarer for hverandre ved forfall. Du kan eventuelt ringe telefon 116117 for å få opplysninger om hvem som har daglegevakt.

 • Dalane legesenter 51 49 07 70 
 • Egersund kommunale legesenter 51 46 16 80
 • Egerlegene 51 54 48 00
 • Blandeverket legesenter 51 47 22 20
 • Eie helsesenter 51 49 44 20

Når ringer du legevaktsentralen for Jæren og Dalane?

Dersom man i tidsrommet 16:00 til 08:00 har behov for legevakt, ringer man til legevaktsentralen for Jæren og Dalane. Legevakten kveld, natt og helg tilbyr først og fremst hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring.

Legevakta utenom åpningstid på legekontora, ring legevaktsentralen for Jæren og Dalane, 116117

Dersom telefonlinje ikke fungerer ring alternativt nummer 51 49 43 43 eller 51 79 98 00. Adressen er Lagård sjukeheim / Egersund Sjukehus, adresse Sjukehusveien 38 b.

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113

Som hovedregel kontaktes legevaktsentralen på telefon når man trenger kontakt med legevakt. Du vil få beskjed om oppmøtetid. Pågangen til legevakten kan til tider være stor, slik at personalet til enhver tid må prioritere. Vanlige køprinsipp kan derfor bli fraveket. Grunnet taushetsplikten er personalet forhindret fra å opplyse om årsakene til prioriteringene. Du kan oppleve å bli videresendt fra legevakten til din fastlege, hvis personalet mener ditt tilfelle kan vente til du får time hos egen lege.

Eksempler på tilstander der en skal ringe 113

 • akutte pusteproblem
 • sterke brystsmerter
 • alvorlige skade og ulykke
 • bevisstløshet, kramper
 • større blødninger
 • mistanke om hjerneslag (lammelse/talevansker) 

Legevakta er et tilbud til deg med akutt sykdom eller skade som ikke kan vente med behandling til neste dag.

Vanligvis blir hjelpen gitt ved legevakten på Eigersund Sjukehus. Ved behov kan legen komme på sykebesøk. Tenk over om legebesøket kan vente til neste dag.

Eksempler på tilstander der en skal ringe legevakts telefon 116117

 • høy feber og nedsatt allmenntilstand
 • høy feber eller mistanke om alvorlig sjukdom hos små barn
 • større sår og kutt som må sys.
 • akutte smerter i mage eller bryst
 • skade med mistanke om brudd
 • akutt alvorlig psykisk sykdom eller traume(«livskrise»)
 • mistanke om svangerskapskomplikasjon (t.d. smerter, blødning)

Eksempler på tilstander som vanligvis vil bli henvist til fastlege neste dag

 • vanlig forkjølelse og influensa
 • øreverk
 • bronkitt og hoste uten feber
 • mindre alvorlige tilstander som har vart i flere dager
 • små skader og kutt som ikke treng særskilt behandling
 • ryggsmerter, leddsmerter, muskelsmerter uten andre symptom (kink, senebetennelser)

Eksempler på tilstander der en må venta til neste dag med å søke lege:

 • Sjukmelding, dersom sykdommen er på vei til å gå over
 • Fornying av resept, unntatt livsnødvendig medisin
 • Kontroll av kroniske sykdommer

Ved telefonkontakt til legevakta må du gi disse opplysningene

 • ditt navn og telefonnummer.
 • Pasienten sitt navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer.
 • Hva som er galt?
 • Når begynte symptomene eller når skjedde skaden?
 • Har pasienten alvorlige sykdommer fra før?
 • Har pasienten allergi mot noe medikament?

Klagemulighet

Skriftlig klage sendes til medisinsk faglig ansvarlig Dalane legevakt ved Trygve Steinnes, postboks 580, 4379 Egersund. Etter loven kan man også klage til fylkeslegen. Alle klager skal være skriftlige.

Gjeldende lov og regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 med forskrifter

Kontakt

Telefon: 116 117

Ved livstruende situasjoner, ring 113 til AMK sentral i Stavanger.

Besøksadresse

Sjukehusveien 38 B (Kart)
4370 Egersund

Legevakten

Åpningstider

Legevaktlege er tilgjengelig hele døgnet. Åpningstider for Legevakten med kontoradresse Sjukehusveien 38, på Lagård sjukeheim / Egersund sjukehus, 16:00 - 8:00 på hverdager og 8:00 - 8:00 helg og høytider.

Priser

Legevakten tar betalt for tjenesten etter faste takster. Du kan betale med kort eller mobilpay.

Betaling

Velger du mobilpay, får du en SMS som beskrevet under. Du vil også i noen tilfeller få en SMS etter ditt besøk på legevakten, denne kommer fra CONVENE. Følg da lenken som er oppgitt i SMS'en, du kan nå velge om du vil betale med VIPPS eller fra KONTO. Lenken er gyldig i 48 timer og er gebyrfri. Dersom du ikke betaler innen 48 timer, får du tilsendt papirfaktura med gebyr.

Har du frikort eller er under 16 år, må du likevel betale for materiell og medisiner.


Ansatte

Egersund Egersund Legevakt
Vakthavende - 116117

Sturla Rydningen
Daglig leder - 47792435

Trygve Steinnes
Medisinsk faglig ansvarlig - 51 47 22 20