Møtekalender og dokumenter

Møtekalender og dokumenter

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Kontaktinformasjon kommunestyrets medlemmer

Kommunens øverste myndighet

De 31 medlemmene velges av innbyggerne gjennom kommunestyrevalget. Ordføreren leder kommunestyret, varaordfører er nestleder. Det enkelte parti har en gruppeleder som partiet velger selv. Kommunestyret skal selv gjøre vedtak i følgende type saker:

 • Kommuneplan.
 • Årsbudsjett og økonomiplan.
 • Årsmeldinger/regnskap.
 • Større organisasjonsmessige endringer (overordnet avdelingsstruktur o.l.).
 • Valg/oppnevning til samtlige utvalg, styrer, råd og nemnder.
 • Arbeidsvilkår for folkevalgte, herunder godtgjørelse.
 • Ansettelse av rådmann.
 • Reguleringsplaner.
 • Bebyggelsesplaner.
 • Boligbyggeprogram.
 • Andre planer av overordnet betydning.
 • Låneopptak.
 • Ekspropriasjoner.
 • Kjøp og salg av kommunale eiendommer over 1 mål..
 • Grunnervervsavtaler for større prosjekter.
 • Finansieringsplaner for større prosjekter.
 • Rammeplaner for vann, avløp, veger, renovasjon m.v..
 • Interkommunalt samarbeid.
 • Delegasjon av myndighet til andre utvalg.

Kommunestyret har 6 - 8 møter i året.

Reglement for kommunestyret gjelder også for andre politiske utvalg.

Arbeiderpartiet medlemmer (10) Arbeiderpartiet varamedlemmer
Odd Stangeland (Ordfører)
Frank Emil Moen (Gruppeleder)
Unn Therese Omdal
Bente Gravdal
Roger Sæstad
Elin Adsen Kvåle
Siw Randi Tollefsen
Anders Ege
Tove Helen Løyning
Anna Nodland
 1. Mirjam Mong-Olsen
 2. Åshild Bakken
 3. Mohamad Jamil Yasin
 4. Terje Vanglo
 5. Oddvar Amundsen
 6. Lene Røraas
 7. Oddvin Andreassen
 8. Alf Reidar Eik
 9. Sophia Moruwat
 10. Anny Karin Egelandsdal
 11. Rolf Andreas Solås
 12. Thor Erik Olsen
 13. Leif Espnes
Fremskrittspartiet - medlemmer (5) Fremskrittspartiet - varamedlemmer
May Helen Hetland Ervik (Gruppeleder)
Roald Eie
Dag Rune Skår
Cecilie Bruvik Kristensen
Ronny Hovland
 1. Hanne Christine Berg
 2. Jan Aksel Skadberg
 3. Torbjørn Aakre
 4. Rune Hovland
 5. Roy Eliassen
 6. Hans Petter Helland
 7. Svein Erik Madland
 8. Torfinn Meling Haataja
Høyre - medlemmer (6) Høyre - varamedlemmer
Leif Erik Egaas (Varaordfører)
Bjørn Carlsen (Gruppeleder)
Magnus Østebrød
Arne Stapnes
Kjell Vidar Nygård
Anja Hovland
 1. Astrid Hetland Robertson
 2. Sidsel Margrethe Salvesen
 3. Lilly Remme Brunel
 4. Liv Tone Øiumshaugen
 5. Arild Sleveland
 6. Tove Mette Egeland
 7. Heidi Blitzner
 8. Tommy Gunvaldsen
 9. Camilla Litsheim Refsland
Kristelig Folkeparti - medlemmer (5) Kristelig Folkeparti - varamedlemmer 
John Mong (Gruppeleder)
Bente Skåra Gunvaldsen
Per Arne Sandvold
Kenneth Pedersen
Edmund J. R. Iversen
 1. Rieko Van Silfhout
 2. Turid Sølvi Ege
 3. Monica Iversen Steffensen
 4. Lise Karin Gravdal Lode
 5. Frøydis Iversen Hetland
 6. Stian Iversen Hetland
 7. Charlotte Gunvaldsen
 8. Grete Tengesdal
Senterpartiet - medlemmer (3) Senterpartiet - varamedlemmer
May Sissel Nodland (Gruppeleder)
Tor Olav Gya 
Sigmund Slettebø
 1. Birger Røyland
 2. Johan Egeland
 3. Elen Marie Serigstad Ege
 4. Karl Inge Hyggen
 5. Ivar Tore Storhaug
Sosialistisk Venstreparti - medlemmer (1) Sosialistisk Venstreparti - varamedlemmer
Halvor Østerman Thengs (Gruppeleder)
 1. Kristin Fardal Hovland
 2. Marit Synnøve Olsen
 3. Martin Liland
 4. Roger Rasmussen
Venstre - medlemmer (1) Venstre - varamedlemmer
Anette Hoås (Gruppeleder)
 1. Øyvind Misje
 2. Birgit Rodvelt
 3. Axel Seglem
 4. Kjell Olav Henriksen